image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 5 280
  • Tất cả: 1907451
Mỹ Lộc gặp mặt 25 năm ngày tái lập huyện Mỹ Lộc (01/04/1997-01/4/2022)
Lượt xem: 307
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày tái lập huyện (01/04/1997-01/01/2022). Tới dự có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh. Ở huyện có đ/c Trần Văn Hưng- Tỉnh ủy viên- Bí thư HU; đ/c Trần Quốc Lập- Phó bí thư TTHU- Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Văn Long- Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên thường vụ HU huyện ủy qua các thời kỳ, các đ/c là trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn trong huyện

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tại hội nghị thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Bí thư huyện ủy đã có bài diễn văn quan trọng cùng nhau ôn lại lịch sử trong suốt quá trình 25 năm  từ ngày chia cắt, tái lập, trong đó nhấn mạnh: Trải qua 25 năm cùng với cả nước và cả tỉnh thực hiện công cuộc đổi mới, huyện Mỹ Lộc còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, Song kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện đã quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu không ngừng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế của huyện có bước phát triển mới, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 11,07%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng - dịch. Quy mô kinh tế được mở rộng hơn. Thu ngân sách nhà nước tăng khá, tốc độ tăng bình quân 11%/năm, năm 2021 đạt trên 400 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Đã hình thành một số cánh đồng lớn và mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa cho hiệu quả kinh tế. Chăn nuôi phát triển theo hướng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và nhỏ, tích cực triển khai Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các ngành công nghiệp - xây dựng – dịch vụ tăng trưởng khá, ngày càng chiếm tỷ trọng cao năm 2021 ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 2.183 tỷ đồng, xây dựng đạt 571 tỷ đồng, dịch vụ đạt 716 tỷ đồng. Đã hình thành hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; đang triển khai GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận với quy mô 158 ha. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường chỉ đạo, có chuyển biến hơn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và đạt được những thành tích mới. Nâng cao chất lượng dạy và học. Hệ thống trường học các cấp được đầu tư nâng cấp theo hướng chuẩn quốc gia, đạt chuẩn nông thôn mới với 33/33 trường cao tầng, 30 trường đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp; 11/11 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non trường Mầm non; 10 trường THCS và 02 trường THPT đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 100%. Các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; 11/11 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác y tế dự phòng được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo kết quả tích cực. Đến năm 2021, tỷ lệ số làng, thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 98%; tỷ lệ cơ quan được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 86%. Phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hệ thống chính quyền điện tử. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,46%. Các chế độ, chính sách xã hội, nhất là đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, người nghèo được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Tỷ lệ người tham gia các hình thức BHYT đạt trên 92%.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản diện mạo đô thị, nông thôn của huyện, nâng cao đời sống của người dân. Năm 2018, 100% các xã, thị trấn trong huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Mỹ Lộc được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng cao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, được lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, thiết thực gắn với quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến rõ nét, đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần tích cực trong việc giáo dục, ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Các cấp chính quyền đã thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng; chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, coi trọng việc thực hiện quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Vai trò tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật trong công vụ và đội ngũ công chức, viên chức được chấn chỉnh góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng, không ngừng vươn lên trong lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình, quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Quốc phòng được củng cố-An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Những kết quả đạt được rất quan trọng, là sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm, năng động, đoàn kết, thống nhất vượt lên mọi khó khăn, thử thách của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện trong suốt những năm qua. đặc biệt là sự kế thừa những giá trị, thành tựu, kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đạt được từ khi tái lập huyện. Tự hào về những thành quả đã đạt được, chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, chặng đường phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít những khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn cần quan tâm. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Lộc quyết tâm khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục đổi mới, nỗ lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân; tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội. Triển khai tích cực kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ...”.

                                 VŨ NAM- TTVH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang