Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 16/12/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các ban đảng Huyện ủy, cơ quan phối hợp trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn với khối lượng lớn công việc, nhất là trong triển khai những kết luận, quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy các cấp đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, phối hợp tham mưu các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6  khóa XIII như: Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương; các hướng dẫn, quy định mới về công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Chuyên đề 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2022.

Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự giới thiệu bổ nhiệm cán bộ;  kiện toàn, giới thiệu, phân công, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện quản lý. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban hành Quy định (sửa đổi, bổ sung) về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tập thể và cá nhân có khuyết điểm, sai phạm theo Kết luận kiểm tra số 05 của UBKT Tỉnh ủy; chuẩn bị, làm việc, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện theo Thông báo kết luận Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Quyết định 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị. Cập nhật phần mềm mới và nhập dự liệu đảng viên. Trao quà Tết đối với 103 đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên chưa được hưởng chế độ, chính sách; trao tặng Huy hiệu Đảng 04 đợt cho 223 đảng viên. Kết nạp 33 đảng viên mới, công nhận 36 đảng viên chính thức.

anh tin bai

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu

Việc chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có những đổi mới đảm bảo nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động của ban tổ chức cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Huyện ủy và cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các Đại biểu ......... phát biểu tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức Huyện ủy và Thường trực cấp ủy trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn tồn tại, hạn chế để khắc phục. Xác định trọng tâm của năm 2023 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về các nội dung về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu cấp ủy làm tốt công tác hướng dẫn rà soát, bổ sung lý lịch, quản lý đảng viên, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

anh tin bai

Đ/c Lập phát biểu

Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt của cấp ủy theo quy định; kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ. Kiện toàn đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 image advertisement

 image advertisement

image advertisement
image advertisementimage advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang