image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1621
  • Trong tuần: 15 798
  • Tất cả: 2387422
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỂ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC NĂM 2019
Lượt xem: 1667

     Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-STP ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch trên địa bàn huyện Mỹ Lộc; Kế hoạch số 35/KH-ĐKT ngày 02/6/2020 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Mỹ Lộc (Phòng Tư pháp) và UBND thị trấn Mỹ Lộc, UBND xã Mỹ Thắng.

Qua công tác kiểm tra các hồ sơ do phòng Tư pháp huyện và UBND các xã thị trấn cung cấp:

- Trong năm 2019, Phòng Tư pháp huyện đã tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận kết hôn và ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 15 trường hợp (kết hôn 10 trường hợp, ghi chú kết hôn 5 trường hợp): trình UBND huyện ký cấp trích lục cải chính hộ tịch cho 56 trường hợp; hướng dẫn ghi chú hộ tịch cho 01 trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam.

- Tại thị trấn Mỹ Lộc: Trong năm 2019, UBND thị trấn Mỹ Lộc đã thực hiện đăng ký khai sinh: 110 trường hợp; đăng ký khai tử: 32 trường hợp; đăng ký kết hôn 42 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 58 trường hợp; giám hộ: 01 trường hợp; nhận cha, mẹ con: 03 trường hợp; bổ sung, thay đổi hộ tịch: 02 trường hợp.

          - Tại UBND xã Mỹ Thắng:Trong năm 2019, UBND xã Mỹ Thắng đã thực hiện đăng ký khai sinh: 181 trường hợp; đăng ký khai tử: 54 trường hợp; đăng ký kết hôn 70 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 97 trường hợp.

Đánh giá về công tác chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác hộ tịch, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đánh giá cao những công việc mà phòng Tư pháp huyện và UBND thị trấn Mỹ Lộc, UBND xã Mỹ Thắng đã thực hiện trong năm 2019. Các công việc thực hiện tại phòng Tư pháp huyện và UBND các xã, thị trấn đã thực hiện đúng các quy định của Luật hộ tịch, Nghị định 123/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 15/TT-BTP của Bộ Tư pháp đảm bảo đúng thời gian quy định trong việc giải quyết các việc hộ tịch cho công dân. Việc lưu trữ sổ hộ tịch ngăn nắp, khoa học thuận tiện trong công tác khai thác, sử dụng và kiểm tra, đối chiếu. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch đảm bảo đúng về thành phần hồ sơ và thời gian theo quy định.

Bên cạnh những việc đã làm được, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như lưu trữ thừa các giấy tờ của công dân, ghi sổ hộ tịch còn chưa đầy đủ các mục..vv.

Kết thúc việc kiểm tra, thay mặt UBND huyện đồng chí Lê Quang Huy - Phó chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến do đoàn kiểm tra phản ánh đồng thời chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện, UBND thị trấn Mỹ Lộc, UBND xã Mỹ Thắng phát huy những việc đã làm được trong công tác quản lý hộ tịch đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Mỹ Lộc về công tác hộ tịch theo đúng các quy định của pháp luật./.

 

Người viết bài: Trần Cao Sơn

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang