image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 701

Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

huyện Mỹ Lộc

Sáng ngày 18/01/2024, tại phòng họp UBND huyện Mỹ Lộc, Phòng Tư pháp huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Cao Sơn, Trưởng phòng Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch 11 xã, thị trấn.

anh tin bai
 

          Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND và Sở Tư pháp tỉnh, ngành Tư pháp huyện Mỹ Lộc đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Phòng Tư pháp huyện duy trì và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp, phối hợp kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Tư pháp. Trong năm 2023, phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; đôn đốc UBND các xã, thị trấn tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND-UBND xã ban hành. Qua đó đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những sai sót, tồn tại trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản. Tập trung tuyên truyền có hiệu quả các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, cũng như các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến cuộc sống của nhân dân như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em.... Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tích cực xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt mục tiêu xã nông thôn mới.

anh tin bai

Các hoạt động thi hành pháp luật; hòa giải cơ sở; hộ tịch, chứng thực được triển khai có hiệu quả. Trong năm 2023, phòng Tư pháp huyện đã thực hiện chứng thực 205 hồ sơ, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện giải quyết chứng thực bản sao từ bản chính cho 17.227 trường hợp, chứng thực chữ ký cho 1745 trường hợp, chứng thực hợp đồng đồng, giao dịch cho 1748 trường hợp. Năm 2023, phòng Tư pháp đã tiếp nhận và trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành giải quyết 126 hồ sơ yêu cầu giải quyết việc hộ tịch (trong đó có 111 trường hợp cải chính hộ tịch, 9 trường hợp kết hôn và ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài, 04 trường hợp khai sinh có yếu tố nước ngoài và 02 trường hợp ghi chú ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài). UBND xã đã thực hiện giải quyết 1.376 hồ sơ khai sinh; 558 hồ sơ khai tử và 454 hồ sơ kết hôn và các việc hộ tịch khác như đăng ký giám hộ, nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân…

anh tin bai

          Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2023, bước sáng năm 2024, ngành Tư pháp huyện đề ra 07 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó: phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và các xã, thị trấn được ban hành đúng quy trình; 100% văn bản do huyện ban hành được kiểm tra, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, không trái pháp luật; Hòa giải thành công trên 90% vụ việc; 100% xã, phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Số hoá hồ sơ hộ tịch và ứng dụng tốt cơ sở dữ liệu hộ tịch, bảo đảm 100% hồ sơ lưu trữ hộ tịch của huyện và xã được số hóa; 100% công chức hộ tịch được chuẩn hóa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Hộ tịch theo quy định.

anh tin bai

          Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ do UBND huyện giao, đồng chí Trần Cao Sơn – Trưởng phòng Tư pháp huyện đề nghị công chức Tư pháp các xã, thị trấn tham mưu triển khai thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật cùng cấp; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và các tổ hòa giải cơ sở; Tăng cường trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân; Phối hợp với các ngành trong tham mưu xử lý các vi phạm hành chính trên địa bàn, nhất là các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2024./.

 

Trần Cao Sơn – Phòng Tư pháp huyện Mỹ Lộc

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang