image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Giới thiệu lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn
Lượt xem: 2163
Cơ quan hành chính nhà nước
  Họ Tên , Đơn vị Chức danh Email
  Lãnh đạo UBND huyện    
1 Phạm Văn Long Chủ tịch UBND Email: phamvanlong.mlc@namdinh.gov.vn
2 Lê Quang Huy Phó Chủ tịch UBND Email: lequanghuy.mlc@namdinh.gov.vn
  Văn phòng HĐND- UBND    

1

2

Nguyễn Thị Huệ

Đoàn Văn Phát

Chánh VP

Phó Chánh VP

Email: nguyenthihue.mlc@namdinh.gov.vn

 

  Phòng Nội vụ    
1 Nguyễn Văn Hoàn Trưởng phòng Email: nguyenvanhoan.mlc@namdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đức Vũ  Phó trưởng phòng Email: nguyenducvu.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Tài chính-Kế hoạch    
1 Nguyễn Văn Lương Trưởng phòng Email: nguyenvanluongtckh.mlc@namdinh.gov.vn
2 Hoàng Thị Thanh Xuân Phó trưởng phòng Email: hoangthithanhxuan.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Kinh tế hạ tầng    
1 Nguyễn Thị Lệ  Trưởng phòng Email: nguyenthile.mlc@namdinh.gov.vn
2 Trần Đức Thanh Phó trưởng phòng Email: tranducthanh.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Nông nghiệp & PTNT    
1 Đặng Văn Mịch Trưởng phòng Email: dangvanmich.mlc@namdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Bình Phó trưởng phòng Email: nguyenthibinh.mlc@namdinh.gov.vn
3 Đinh Thị Hiển Phó trưởng phòng Email: dinhthihien.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Lao đông TB&XH    
1 Trần Ngọc Ánh Trưởng phòng Email: tranngocanh.mlc@namdinh.gov.vn
2 Bùi Hương Giang Phó trưởng phòng Email: buihuonggiang.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Tư pháp    
1 Trần Cao Sơn Phó trưởng phòng phụ trách Email: trancaoson.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Tài nguyên-Môi trường    
1 Đặng Ngọc Nhiệm Trưởng phòng Email: dangngocnhiem.mlc@namdinh.gov.vn
2 Đặng Bá Việt Phó Trưởng phòng Email: dangbaviet.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Văn hóa-Thông tin    
1 Phạm Văn Bẩy Trưởng phòng Email: phamvanbay.mlc@namdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phó trưởng phòng Email: nguyenthithanhtuyen.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Y tế    
1 Trần Thị Thu Thủy Trưởng phòng Email: tranthithuthuy.mlc@namdinh.gov.vn
2 Bùi Thị Thanh Phó trưởng phòng Email: buithithanh.mlc@namdinh.gov.vn
  Phòng Giáo dục-Đào tạo    
1 Nguyễn Thị Long Vân Phó trưởng phòng phụ trách Email: nguyenthilongvan.mlc@namdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Vân Anh Phó trưởng phòng Email: nguyenthivananh.mlc@namdinh.gov.vn
  Thanh tra huyện    
1 Nguyễn Kiên Cường Chánh thanh tra Email: nguyenkiencuong.mlc@namdinh.gov.vn
2 Hoàng Văn Tuấn Phó chánh thanh tra Email: hoangvantuan.mlc@namdinh.gov.vn
3 Đỗ Đức Thuận Phó chánh thanh tra Email: doducthuan.mlc@namdinh.gov.vn
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang