image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 923
  • Trong tuần: 15 336
  • Tất cả: 2384534
V/v triển khai bộ tài liệutuyên truyền pháp luật phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 643
V%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-tri%E1%BB%83n-khai-b%E1%BB%99-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-tuy%C3%AAn-truy%E1%BB%81n-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-ph%E1%BB%A5c-v%E1%BB%A5-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-Qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-kh%C3%B3a-XV-v%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-H%C4%90ND-c%C3%A1c-c%E1%BA%A5p-nhi%E1%BB%87m-k%E1%BB%B3-2021-2026.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang