image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Mỹ Lộc kiểm điểm công tác cải cách hành chính 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 398
 

Mỹ Lộc kiểm điểm công tác cải cách hành chính 2022

              UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tới 11 điểm cầu của các xã, thị trấn trong huyện để kiểm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022- Đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Long- Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, cùng dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

        Xác định cải cách hành chính là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nên UBND huyện đã quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC được gắn theo các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác CCHC của huyện trên địa bàn: Năm 2022 huyện Mỹ Lộc đứng thứ 7/10 huyện, thành phố về chỉ số CCHC, được 64,24 điểm, đạt 85,65%, tăng 2 bậc so với năm 2021. Cụ thể: Về UBND cấp xã chỉ số CCHC trung bình chung của 11 xã, thị trấn điểm thẩm định là 55,25 điểm đạt 78,92%, tăng 3,37% so với năm 2021. Đơn vị có chỉ số cao nhất là TT Mỹ Lộc được 60,09 điểm đạt 85,84%,  thấp nhất là xã Mỹ Phúc được 51,55 điểm, đạt 73,64%. Điểm mạnh về công tác CCHC của các xã, thị trấn là: Công tác cải cách thể chế điểm trung bình 5,75/6,00 điểm đạt 95,8%; Cải cách tài sản công điểm trung bình 7,45/8,00 điểm đạt 93,1%;  Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 1 cửa một cửa liên thông điểm trung bình 17,3/21 điểm đạt 82,3%. Điểm còn hạn chế là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Việc thẩm định được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, công tác đánh giá đối với các tiêu chí được thực hiện công bằng, chính xác, khách quan, trung thực là nguồn thông tin quan trọng giúp các đơn vị nhận biết những mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai nhiệm vụ. Kết quả chấm điểm CCHC của các cơ quan chuyên môn là 63 điểm đạt 89,66%. Kết quả chấm điểm công tác CCHC của UBND cấp huyện: Điểm thẩm định đạt 64,24/70,00 điểm, chỉ số CCHC đạt 85,65%. 1 số lĩnh vực đạt kết quả cao như: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC đạt 95,8%; Cải cách thể chế đạt 96,4%; Cải cách tài chính công đạt 96,1%. Tuy nhiên UBND huyện vẫn thẳng thắn  nhìn nhận 1 số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời cập nhật, bãi bỏ, bổ xung, niêm yết thủ tục hành chính  cổng TTĐT của huyện; Còn có cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thành nhiệm vụ; Tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên hệ thống văn bản quản lý điều hành chưa đảm bảo; Đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức còn hạn chế.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

             Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện   đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, sự  cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC đồng thời chỉ đạo nêu rõ: Để nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2023, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022, đảm bảo tăng cả về điểm số và thứ hạng các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục chỉ đạo trực tiếp, sâu sát, quyết liệt, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ; Sau hội nghị ở huyện các đơn vị tiến hành kiểm điểm nêu rõ nguyên nhân, hạn chế, ai chịu trách nhiệm, đăng ký chỉ tiêu thi đua báo cáo huyện xong trước tháng 3/2023. Tiếp tục tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác CCHC tại các đơn vị trên địa bàn; Giao phòng nội vụ phải có hướng dẫn chấm điểm công tác CCHC cho các cơ quan; Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ quá hạn, từng bước nâng cao chỉ số CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Củng cố, giữ vững, không ngừng phát huy đối với các tiêu chí có điểm cao; Tập trung tìm giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém các tiêu chí điểm thấp. Năm 2023 cấp xã phải có trên 60% tổng hồ sơ, cấp huyện có trên 80%  tổng hồ sơ được số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của tỉnh; Giao cho Phòng Văn hóa, Phòng GD-ĐT và mỗi xã, thị trấn phải có 1 sáng kiến trong công tác CCHC. Đặc biệt giao cho Phòng Văn hóa tham mưu thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ nhân dân các xã, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính.

                                                                                                  VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang