image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 437
  • Trong tuần: 5 260
  • Tất cả: 1907431
Huyện Mỹ Lộc tổng kết công tác GPMB giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 145
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn giai đoạn 2019-2021-Triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo có đ/c Trần Văn Hưng- Tỉnh ủy viên- Bí thư HU; đ/c Phạm Văn Long- Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện; đ/c Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Xác định công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là khâu rất khó khăn, phức tạp. Công tác GPMB có nhanh và đảm bảo được an ninh nông thôn, không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp mới thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng, cũng như đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình, dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa công trình, dự án hoàn thành vào khai thác, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. Chính vì vậy mà huyện luôn xác định công tác GPMB là khâu then chốt, phải đi trước một bước và cần có sự chỉ đạo, thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản qui phạm pháp luật về công tác GPMB; thành lập Hội đồng BTHTGPMB tái định cư theo từng dự án. Các hội, đoàn thể huyện phối hợp với xã có đất phải GPMB lập danh sách, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình thuộc diện GPMB để có phương pháp vận động phù hợp với từng đối tượng, nhằm đạt kết quả cao nhất. Cụ thể: Từ giai đoạn 2019 đến nay, huyện Mỹ Lộc đã và đang triển khai 23 dự án, trong đó: 10 dự án phải thu hồi đất với tổng diện tích đất phải GPMB là 167,9 ha, đến nay đã hoàn thành và giao đất cho 6 dự án với diện tích 155,27 ha, thu hồi đất của 1043 hộ  và 10 tổ chức còn 4 dự án đang triển khai;  13 dự án thỏa thuận GPMB giúp doanh nghiệp với diện tích 37,5 ha, đến nay đã giao đất cho 2 dự án với diện tích 7,06 ha; còn 11 dự án đang triển khai. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về đất đai trong quá trình giải phóng mặt bằng được thực hiện tốt. Các xã, thị trấn đã vận động được 43 hộ hiến đất với diện tích khoảng 1.800 m2.  An ninh trt tự, trật tự an toàn xã hội  được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác GPMB giai đoạn 2019-2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chính sách bồi thường, GPMB khi nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến tiến độ dự án và chính sách áp dụng đối với người dân trước và sau khi bị thu hồi đất. Giá đất thị trường có nhiều biến động.  Công tác tuyên truyền, vận động người dân có nơi gặp nhiều khó khăn do sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế.   

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Kết luận hội nghị đ/c Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Để đảm bảo tiến độ GPMB các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn  thực hiện tốt 1 số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các công trình trọng điểm của tỉnh, huyện.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân; Phát huy vai trò của chi bộ địa bàn dân cư, các hội, đoàn thể tại cơ sở, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đối với công tác GPMB.  Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng công tác vận động, thuyết phục, đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, minh bạch về các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi hiểu rõ, nắm chắc và tự giác thực hiện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nhưng có hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và cán bộ, đảng viên có đất thu hồi nhưng không nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về giải phóng mặt bằng.  Kịp thời chỉ đạo thực hiện việc rà soát và xác định phạm vi, các thửa đất bị ảnh hưởng của dự án, làm cơ sở xác định giá đất sớm nhất, giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của yếu tố dự án đến việc xác định giá.  Chủ động rà soát về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuẩn bị đủ quỹ đất và triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư để kịp thời phục vụ GPMB ngay trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án.  Đặc biệt chú trọng công tác đảm bo an ninh trt t, an toàn xã hi trong công tác GPMB.  

                       VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang