image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 943
  • Trong tuần: 14 963
  • Tất cả: 2378975
Huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ kiểm tra công tác phòng không nhân dân năm 2023
Lượt xem: 60

Huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ kiểm tra công tác phòng không nhân dân năm 2023

          UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ kiểm tra công tác Phòng không nhân dân năm 20223. Đồng chí Lê Quang Huy-Phó chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân của huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

        Theo kế hoạch nội dung kiểm tra đối với Ban chỉ đạo PKND huyện gồm: Kết quả chỉ đạo và hoạt động của Ban chỉ đạo PKND huyện thực hiện theo NĐ số 74/2015/NĐ-CP và các văn bản ban hành; Kết quả tham mưu, ban hành các chủ trương của cấp ủy, chỉ thị, kế hoạch của UBND về công tác PKND; Công tác đảm bảo trang thiết bị, vật chất, ngân sách, nhân công cho hoạt động PKND của địa phương. Đối với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PKND huyện gồm: Kết quả công tác tham mưu, đề xuất cho UBND huyện  và Ban chỉ đạo PKND huyện về kiện toàn Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực; Hệ thống văn kiện PKND của Ban CHQS huyện; Kết quả tổ chức huấn luyện, luyện tập, bồi dưỡng lực lượng chuyên môn về PKND. Đối với các phòng, ban ngành của huyện: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác PKND; Thực hiện công tác tham mưu cho HU-UBND huyện trong xây dựng lực lượng DQTV/PK, DBĐV/PK và các tổ đội chuyên môn, công tác đảm bảo trang thiết bị, vật chất, ngân sách cho hoạt động công tác PKND. Đối với các xã, thị trấn: Kiểm tra kết quả thực hiện công tác PKND, hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của công tác PKND từ trên gửi xuống; Kết quả huấn luyện lực lượng DQTV/PK thực hành chiến đấu phục vụ chiến đấu của cấp xã. Qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả quán triệt, triển khai thực hiện công tác PKND trên địa bàn huyện, kịp thời rút kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác PKND năm 2023 và những năm tiếp theo.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

        Do đó để  làm tốt mọi mặt cho công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra nghiêm túc, khoa học, đạt kết quả cao đồng chí Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo nêu rõ: Ban CHQS huyện là cơ quan trung tâm có nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban ngành các cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất với HU-UBND huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các nội dung phục vụ kiểm tra. Nắm, thông báo thời gian kiểm tra, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện chuẩn bị mọi điều kiện đón tiếp, phục vụ đoàn kiểm tra; Đôn đốc tiến độ công tác chuẩn bị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phòng, ban ngành các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt về mục đích ý nghĩa, yêu cầu của đợt kiểm tra, nắm chắc nội dung về PKND theo Nghị định số 74/2015/NĐ-CP; Thông tư số 06/2016/TT-BQP ngày 23/01/2016 của Bộ quốc phòng; Bảo đảm cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra đạt kết quả cao. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác PKND về Ban CHQS huyện theo đúng hướng dẫn, đúng thời gian qui định

                                                                                    VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang