image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Mỹ Lộc tập huấn xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu
Lượt xem: 280
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

        Huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 cho các các xã, thị trấn trên địa bàn. Tới dự có đ/c Đỗ Quang Lưu- Phó chủ tịch HĐND huyện, đ/c Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện, đ/c Hoàng Thế Hòe-Trưởng ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện.

anh tin bai
anh tin bai

        Tại lớp tập huấn đã được nghe đ/c Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện quán triệt về công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn. Nghe đ/c Nguyễn Văn Hữu- Phó chánh văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Nam Định hướng dẫn, trao đổi 1 số nội dung cơ bản gồm: Quyết định số 318, 319 của Thủ tướng chính phủ ban Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, NTM nâng cao; qui định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 23, 24 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 1 số văn bản, hướng dẫn của các Bộ, nghành TW và của tỉnh Nam Định trong quá trình thực hiện.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

        Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đặc biệt được sự đồng tình hưởng ứng cao của mọi tầng lớp nhân dân đến nay 8/11 xã, thị trấn của huyện Mỹ Lộc đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 đơn vị thôn xóm đạt kiểu mẫu. Xác định xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia tích cực của mọi người dân. Do đó UBND huyện đã chỉ đạo yêu cầu: Gắn kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, đơn vị; Huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội và ngân sách các cấp để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; Kế hoạch các đơn vị triển khai phải có lộ trình hợp lý, đảm bảo tính bền vững, phù hợp với điều kiện của địa phương và khả năng đóng góp của nhân dân; Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH phải đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; Kinh tế phát triển mạnh mẽ, trình độ sản xuất tiên tiến, chú trọng sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Môi trường, cảnh quan sáng-xanh-sạch-đẹp; Xã hội dân chủ, đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; Hệ thống chính trị vững mạnh, QP-AN giữ vững. Mục tiêu nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2023 huyện Mỹ Lộc có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; Có 3 xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

                                                      VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang