image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 107
  • Trong tuần: 17 149
  • Tất cả: 2922930
MỸ LỘC Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; 4 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị 02/CT-UBND và Nghị quyết số 16-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai
Lượt xem: 268
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH đảng bộ tỉnh; 4 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của BCH đảng bộ tỉnh; Chỉ thị 02/CT-UBND và NQ số 16-NQ/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Trần Văn Hưng- Tỉnh ủy viên- Bí thư HU; đ/c Trần Quốc Lập- Phó bí thư TTHU-Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Văn Long- Phó bí thư HU-Chủ tịch UBND huyện

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

10 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy định của pháp luật về đất đai, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành chủ động của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai và các nội dung của Nghị quyết số 17, Kết luận số 43 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý về đất đai được các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt trong những năm gần đây. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp; nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai được nâng lên rõ nét. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được đặc biệt quan tâm, từ đó góp phần sử dụng đất đai tiết kiệm, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai được thực hiện thường xuyên, từng bước khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lập lại kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để có được kết quả trên Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ chủ chốt của huyện, của xã, thị trấn và đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn (xóm) trên toàn huyện. Đồng thời giao các đảng bộ xã, thị trấn và Bí thư các chi bộ thực hiện ngay việc quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để thực hiện. HU- UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản , tổ chức nhiều hội nghị chỉ đạo triển khai, tập huấn; đồng thời thành lập ban chỉ đạo của huyện, tổ công tác của huyện và phân công ban chỉ đạo, tổ công tác của huyện phụ trách địa bàn xã, thị trấn,  đến nay hàng tháng UBND huyện tổ chức hội nghị chỉ đạo, kiểm điểm việc thực hiện. UBND huyện duy trì việc hàng tuần báo cáo Thường trực Huyện ủy, hàng tháng báo cáo trước Ban Thường vụ Huyện ủy, hàng quý báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quản lý nhà nước về đất đai. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Chỉ đạo tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm pháp luật đất đai, đặc biệt là vi phạm mới phát sinh; yêu cầu UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật đất đai đối với từng cơ sở xóm, tổ dân phố, các tổ chức kinh tế và cơ sở tôn giáo trên địa bàn quản lý. 

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

      Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quy hoạch. Nên ngay từ cuối năm 2020, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở đánh giá để xây dựng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho giai đoạn tới. Trong quá trình lập quy hoạch việc công khai hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng quy định, việc công khai xin ý kiến nhân dân được triển khai tới cơ sở, các ý kiến góp ý được tiếp thu và bổ sung vào hồ sơ quy hoạch. Do đó đã khắc phục tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch không có tính khả thi, hồ sơ quy hoạch được phê duyệt chậm theo quy định. Hằng năm, UBND huyện căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và các quy định của pháp luật về quản lý đất đai. 

Có tổng số 17 công trình, dự án được giao đất để xây dựng công trình hạ tầng với tổng diện tích 182,01 ha, trong đó: đất nông nghiệp 158,03 ha, đất phi nông nghiệp 24,67 ha. 10/11 xã, thị trấn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với 68 phiên đấu giá. Số lô đất tổ chức đấu giá là 1.318 lô, diện tích là 164.789 m2, giá trúng đấu giá: 795.902.607.300 đồng. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 755.970.238.300 đồng. Thực hiện thu hồi 160,98 ha để thực hiện 18 dự án đầu tư tại các xã, thị trấn, trong đó 17 dự án đã được giao đất và 01 dự án đang thực hiện GPMB. Diện tích đất thu hồi chủ yếu phục vụ các dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia. Từ khi Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 ban hành đến nay, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận tổng số 393 đơn liên quan đến giải quyết vấn đề về đất đai, trong đó có 07 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 383 đơn kiến nghị, đề nghị. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn tập trung giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua công tác tiếp công dân, giải quyết nội dung đơn thư tố cáo, khiếu nại, đề nghị, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai đã bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, góp phần giữ vững ổn định chính trị của huyện, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 Để làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn thời gian tới huyện Mỹ Lộc sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý đất đai ở cấp cơ sở, cấp xã. Lấy hiệu quả công tác quản lý về đất đai ở địa phương, đơn vị là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Duy trì, giữ vững việc ngăn chặn vi phạm phát sinh về đất đai. Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý ngay, dứt điểm những vi phạm phát sinh tại thôn xóm, tổ dân phố về vi phạm đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai. Hoàn thành việc cấp GCN lần đầu cho các hồ sơ đủ điều kiện. Tiếp tục rà soát, kiểm tra các công trình dự án trên địa bàn để kịp thời phát hiện các vi phạm. Tăng cường quản lý quỹ đất công, đất công ích, tránh tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, giao đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

VŨ NAM- TT VH MY LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang