image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Mỹ Lộc giao chỉ tiêu ngân sách
Lượt xem: 215

Mỹ Lộc giao chỉ tiêu ngân sách

     UBND huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 tới lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn. Tới dự có đ/c Trần Quốc Lập- Phó bí thư TTHU- Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Phạm Văn Long- Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện điều hành hội nghị.   

anh tin bai
anh tin bai
 
anh tin bai

          Tại hội nghị đã được nghe lãnh đạo UBND huyện trình bày: Báo cáo giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; Lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch trình bày: Báo cáo phân bổ dự toán thu chi NSNN năm 2024; Báo cáo điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, kế hoách đầu tư công năm 2024. Kết quả tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023 ước thực hiện 309.659 triệu đồng. Trong 10 khoản thu nội địa có 9 khoản thu đạt và vượt so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện 568.715 triệu đồng đạt 211% so với dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 tỉnh giao là 242.100 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh giao là 353.672 triệu đồng. Năm 2024 dự báo tình hình kinh tế của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai

          Kết luận tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Long- Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc đã phát biểu chỉ đạo nêu rõ: Bám sát Nghị quyết của HĐND huyện và các kế hoạch, chương trình hành động, cấp ủy đảng chính quyền các cấp, các nghành, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  có hiệu quả để tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn. Tổ chức thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của HĐND các cấp. Quán triệt quan điểm triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi ngân sách phải đúng chính sách, chế độ, đúng định mức trong phạm vi dự toán được duyệt và đã giao. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. Các cấp, các ngành cần tập trung tháo gỡ  khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác ngoài ngân sách. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức thu, chi ngân sách năm 2024 trên địa bàn

                              VŨ NAM- TT VH-TT-TT MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang