image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1228
  • Trong tuần: 15 132
  • Tất cả: 2400933
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 Năm 2023
Tuần 23, từ ngày 5 tháng 6 năm 2023 tới ngày 11 tháng 6 năm 2023
Từ ngày 29/05/2023 tới ngày 04/06/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
05/06/2023
18/4/2023 (AL)
-  7h30 tại Nghệ An:  HN quán triệt các văn bản chỉ 
đạo của Thủ tướng CP, Bộ NN về công tác quản lý 
đê điều và PCTT (Đc Chủ tịch UBND huyện dự)
-  8h tại UBND tỉnh:  Họp thẩm định bảng giá đất 
điều chỉnh, bổ sung và hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2023  trên  địa  bàn  tỉnh  (Đc  Phó  Chủ  tịch  UBND 
huyện dự)
- 14h tại Công an tỉnh: HN tổng kết 10 năm thực 
hiện chương trình phối hợp giữa bộ Công an và 
UBMTTQVN và các thành viên (Lãnh đạo UBND 
huyện dự)
- 14h tại Sở TT-TT: HN trực tuyến toàn quốc về thúc 
đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến (Lãnh đạo UBND huyện dự)
Thứ ba
06/06/2023
19/4/2023 (AL)
- 8h tại PH A1: Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội 
dung, chương trình kỳ họp thứ Tám HĐND huyện 
(Lãnh đạo UBND huyện dự) 
-  14h  tại  PH  A1:  HN  thông  qua  đồ  án  quy  hoạch 
chung  xã  Mỹ  Trung (Đc  Chủ tịch  UBND  huyện  chủ 
trì) 
-  15h30  tại  PH  A1: HN  thông qua đồ  án  quy  hoạch 
chung xã Mỹ Phúc (Đc Chủ tịch UBND huyện chủ trì)
Thứ tư
07/06/2023
20/4/2023 (AL)
-  8h  tại  Trụ  sở  tiếp  công  dân:  Lãnh  đạo  UBND 
huyện  tiếp  công  dân  định  kỳ (Đc  Chủ  tịch  UBND 
huyện, VP)
-  8h tại PH A1:  HN tổng kết vụ mùa năm 2022, triển 
khai  sản  xuất  vụ  mùa  năm  2023  (Đc  Phó  Chủ  tịch 
UBND huyện chủ trì)
-  14h  tại  PH  A1:  HN  giao  ban  giữa  Thường  trực 
HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 
(Lãnh đạo UBND huyện dự)
-  15h  tại  UBND  tỉnh:  HN  thẩm  định  Bảng  giá  đất 
điều chỉnh, bổ sung  và hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2023 trên địa bàn tỉnh (Đc Phó Chủ tịch UBND huyện 
dự)
Thứ năm
08/06/2023
21/4/2023 (AL)
- 7h30 tại PH A1: HN trực tuyến đánh giá tình hình 
phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và  triển 
khai  nhiệm  vụ  6  tháng  cuối  năm  (Đc  Chủ  tịch 
UBND huyện chủ trì)
- 14h tại PH HU: Giao ban Thường trực Huyện ủy
Thứ sáu
09/06/2023
22/4/2023 (AL)
- 8h tại HT A1: Lãnh đạo huyện làm việc với 
phòng Hậu cần Công an tỉnh về việc xây dựng trụ 
sở Công an xã Mỹ Trung
 - 14h tại PH HU: Thường trực Huyện ủy làm việc với 
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Phúc 
- 18h tại UBND xã Mỹ Hà: Diễn tập diễn tập phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 (lãnh 
đạo UBND huyện dự)
Thứ bảy
10/06/2023
23/4/2023 (AL)
Chủ nhật
11/06/2023
24/4/2023 (AL)
Ghi chú:
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang