image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 487
  • Trong tuần: 11 415
  • Tất cả: 2184588
LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN MỸ LỘC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2021 Năm 2023
Tuần 6, từ ngày 6 tháng 2 năm 2023 tới ngày 12 tháng 2 năm 2023
Từ ngày 30/01/2023 tới ngày 05/02/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
06/02/2023
16/1/2023 (AL)
-  8h  tại  Sân  vận  động  trung  tâm  huyện:  Lễ  giao 
nhận quân năm 2023 (Lãnh đạo UBND huyện dự)
-  14h  tại Công an huyện:  HN triển khai kế hoạch 
công tác PCCC và CBCH năm 2023  (Đc Phó Chủ 
tịch UBND huyện dự)
Thứ ba
07/02/2023
17/1/2023 (AL)
- 9h30 tại UBND tỉnh: Dự Hội nghị công bố Kết luận 
thanh tra (Đc Chủ tịch UBND huyện dự)
-  14h  tại  Sở  Xây  dựng:  Họp  hội  đồng  thẩm  định 
quy  hoạch  phân  khu  IX.B-  điều  chỉnh  quy  hoạch 
phân khu hai bên tuyến đường Nam Định  -  Phủ Lý 
(Đc Chủ tịch UBND huyện dự)
Thứ tư
08/02/2023
18/1/2023 (AL)
-  8h  tại  Trụ  sở  tiếp  công  dân:  Lãnh  đạo  UBND 
huyện tiếp công dân định kỳ (Lãnh đạo  UBND huyện, 
VP)
- 8h tại UBND tỉnh:  HN kiểm điể tiến độ xây dựng Đề án 
mở  rộng  thành  phố  Nam  Định  và  thành  lập  03  phường 
thuộc TPNĐ (Đc Chủ tịch UBND huyện dự)
- 7h45 tại xã Mỹ Thịnh: Đoàn khảo sát của tỉnh khảo 
sát kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu 
- 9h30 tại xã Mỹ Thành: Đoàn khảo sát của tỉnh khảo 
sát kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu
- 14h tại PH1: Họp Hội đồng xét duyệt chuẩn tiếp 
cận pháp luật năm 2022 (Đc Phó Chủ tịch UBND 
huyện chủ trì)
Thứ năm
09/02/2023
19/1/2023 (AL)
- 14h tại PH HU: Giao ban Thường trực Huyện ủy 
Thứ sáu
10/02/2023
20/1/2023 (AL)
- 8h tại PHA1: HN thông qua đồ án quy hoạch chung 
xây dựng xã Mỹ Thịnh (Đc Chủ tịch UBND huyện 
chủ trì)
- 14h tại Công an tỉnh: HN đảm bảo điều kiện để 
xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn 
chính quy (Đc Chủ tịch UBND huyện dự)
Thứ bảy
11/02/2023
21/1/2023 (AL)
Chủ nhật
12/02/2023
22/1/2023 (AL)
Ghi chú:
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang