image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU
Lượt xem: 891

 BC phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.pdf

BC về tiếp công dân.pdf

BC tiết kiệm chống lãng phí.pdf

17 BC KQ công tác thi hành án dân sự.pdf

58 TB KQ công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.pdf

5123 BC Vv điều chỉnh dự toán ngân sách, xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành NSNN.pdf

1566 bc kết quả công tác Công an năm 2022.pdf

1289 BC KQ thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương thời điểm.pdf

431 BC KQ công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.pdf

228 BC KQ công tác năm 2022 và NV trọng tâm năm 2023 của Thường trực HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

DS chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện.pdf

191 Báo cáo kết quả giám sát vv thực hiện pháp luật trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022.pdf

230 TT tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

231 BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

232 BC giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện).pdf

dự kiến phân bổ thời gian kỳ họp.pdf

BS thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021.2026.pdf

BC kq hoạt động của BPC HĐND huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.pdf

sơ đồ vị trí chỗ ngồi tại kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

Danh mục tài liệu, báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Mỹ Lộc, khóa X.pdf

BC kq công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân.pdf

BC công tác thanh tra nă 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.pdf

Tờ trình, dự thảo NQ về bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf

BC công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2023.pdf

5459 TT, dự thảo NQ điều chỉnh KH đầu tư công 2021-2025.pdf

5458 TT, DT NQ đầu tư công 2022, đầu tư công 2023.pdf

DT NQ về Nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Mỹ Lộc.pdf

BC tình hình thực hiện NV phát triển KT-XH năm 2022 và KH phát triển KT-XH năm 2023.pdf

BC KQ HĐ của Ban KT-XH HĐND huyện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.pdf

28 BC TT của Ban KT-XH trình kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X.pdf

5440 TT, dự thảo NQ vv QĐ chủ trương đầu tư DA XD nhà văn hóa trung tâm xã Mỹ Trung.pdf

5463 TT vv xin ý kiến đồ án QH chi tiết tỷ lệ 1.500 DA xóm 3 Mỹ Trung.pdf

5437 TT vv QĐ chủ trương đầu tư DA XD mới nhà 2 tầng 12 phòng và các công trình phụ trợ trường THCS Mỹ Phúc.pdf

5436 TT vv QĐ chủ trương đầu tư DA XD mới nhà 2 tàng 4 phòng họp Mỹ Hà.pdf

5438 TT DT QD chủ trương đầu tư trường tiểu học Mỹ Tiến.pdf

5439 TT DT NQ chủ trương đầu tư trường mầm non xã Mỹ Tân.pdf

5456 TT DT NQ thu chi ngân sách huyện.pdf
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang