HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ CÁC BAN CHỈ ĐẠO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Chiều ngày 05/7/2019, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và các Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trần Quốc Lập, TVHU – Phó chủ tịch HĐND; đồng chí Lê Quang Huy, TVHU – Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, BCĐ công tác tôn giáo; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an, Quân sự, phòng Y tế, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy.

  

Đ/c Hoàng Thế Hòe - TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm công tác dân vận trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước tiếp tục được đổi mới gắn với việc thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân đã đi vào nền nếp; hệ thống dân vận các cấp có nhiều cố gắng trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận; tình hình tư tưởng và đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Đ/c Lê Đức Quynh, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Đ/c Nguyễn Lương Thịnh, Phó trưởng công an huyện

Đ/c Đặng Thị Lan Anh, Phó bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hưng

Tại Hội nghị có 04 ý kiến tham luận, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: vai trò MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường; việc thực hiện công tác tham mưu về cải cách thủ tục hành chính, nhất là việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh tôn giáo; vai trò của Khối Dân vận trong xây dựng nông thôn mới tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp, đối thoại với dân và xử lý phản ánh kiến nghị của nhân dân.


Đồng chí Trần Quốc Lập, TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện

Đồng chí Lê Quang Huy, TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện

Phát biểu làm rõ một số vấn đề qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thường trực  HĐND, lãnh đạo UBND huyện đánh giá 6 tháng đầu năm công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã đạt được những những kết quả tích cực, tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm tạo bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời cũng chỉ rõ hiện nay việc tổ chức họp dân gặp nhiều khó khăn; việc tiếp xúc cử tri còn ít ý kiến, đa số ý kiến là của Bí thư và Trưởng thôn (xóm), ít ý kiến đại diện cho ngành, lĩnh vực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ý kiến còn mờ nhạt chưa phản ánh được kết quả hoạt động của các ngành; thời gian qua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai nhiều phong trào nhưng nhìn chung hiệu quả chưa cao, chưa có tính bền vững, thiếu các mô hình điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng... thời gian tới Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, phân công cán bộ bám nắm cơ sở, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử trị; phát động các phong trào đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực nhất là trong công tác vệ sinh môi trường, duy trì ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn huyện… tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân.

 

Đồng chí Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng 2 BCĐ ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong 6 tháng qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị cụ thể hóa, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; củng cố nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; tích cực, quyết liệt nâng cao vai trò của cơ quan dân vận các cấp; tăng cường thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận; nâng cao trách nhiệm, chuyên môn của đội ngũ cán bộ dân vận; tích cực tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình tiên tiến về công tác “Dân vận khéo”.

Đồng chí Hoàng Thế Hòe, TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Kết luận tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thế Hòe - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện nhấn mạnh, để thắng hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2019 công tác Dân vận cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: (1)Tăng cường công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì công tác vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa làm đẹp cảnh quan môi trường; tiếp tục triển khai xây dựng xã, thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao. (2) Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân, chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, trên cơ sở đó tập hợp, thu hút, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, (3) Chủ động tham mưu cho cấp uỷ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; phối hợp với UBND huyện thực hiện tốt “năm Dân vận chính quyền 2019”. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong công tác cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh, (4) Tích cực tham mưu triển khai các hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở và BCĐ công tác tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân để chủ động, kịp thời tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các giải pháp về công tác dân vận. Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.

                                                         Ban Dân vận Huyện ủy


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định