HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC DÂN VẬN KHÉO TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN MỸ LỘC
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận luôn được huyện Mỹ Lộc quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Đặc biệt, khi phong trào thi đua “dân vận khéo” trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được phát động, cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.


Huyện Mỹ Lộc với xuất phát điểm thấp hơn so với các địa phương khác trong tỉnh, nên khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Song bằng sự kế thừa và phát huy truyền thống, sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, bằng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Mỹ Lộc đã từng bước vượt khó đi lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 11,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (Nông, lâm, thủy sản 17%, công nghiệp, xây dựng 54%, dịch vụ 29%). GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 44 triệu đồng.

Để đạt được mục tiêu trở thành huyện Nông thôn mới trong quý I/2019 ngoài các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, một trong những yếu tố hết sức quan trọng có tính quyết định là phát huy tối đa vai trò của công tác dân vận để khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực trong nhân dân, đảm bảo nhân dân thực sự là chủ thể của chương trình, như Chủ tịch HCM đã khẳng định “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đồng chí Trần Minh Thắng, TUV, Bí Thư Huyện ủy

về kiểm tra tại thôn Nguyễn Huệ

  Với phương châm hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, thời gian qua huyện Mỹ Lộc đã chỉ đạo Ban Dân vận huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phòng trào "chung sức xây dựng Nông thôn mới", thường xuyên quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 15/4/2016 về “xây dựng NTM giai đoạn 2016-2021”, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Đồng chí Trần Minh Thắng, TUV, Bí Thư Huyện ủy kiểm tra

vệ sinh môi trường tại xã Mỹ Tiến

 

 Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra, huyện ủy xác định cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM, do đó Thường trực Huyện ủy luôn đi đầu trong việc thực hiện công tác “Dân vận khéo” để mỗi cán bộ và đảng viên nhận thức rằng không chỉ đơn thuần dùng lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể để thuyết phục. Mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện luôn sâu sát, gần dân“nghe dân nói, xem dân làm” để tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền ở cơ sở xây dựng nông thôn mới.

Xác định được ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Nông thôn mới, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, công tác xây dựng nông thôn mới của huyện đạt được một số kết quả quan trọng: Đến nay, nguồn Nhân dân đóng góp xây dựng NTM là 30,664 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp 10,89 km đường trục xã, 21,64 km đường trục thôn, 10,17 km đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí đầu tư trên 27 tỷ đồng (nhân dân tự nguyện góp 10.540 ngày công lao động, hiến 61.804 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn); cải tạo, nâng cấp, xây mới 6 trạm y tế xã; đầu tư xây dựng 11 trường học tổng mức đầu tư khoảng 66 tỷ đồng; 100% thôn, xóm, tổ dân phố đã xây dựng quy ước, hương ước; 93,4% thôn, xóm, tổ dân phố được công nhận chuẩn văn hóa; 82% số hộ là gia đình văn hóa; 97% thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ che phủ BHYT đạt 87,7% dân số. Hiện 11/11 các xã, thị trấn đã về đích nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện, đến nay đã có 04 xã Mỹ Thành, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến đăng ký xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo thăm mô hình nuôi gà đẻ trứng thương phẩm

 tại xã Mỹ Trung

Bên cạnh đó Ban Dân vận Huyện uỷ đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai các mô hình “dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực khác như: vận động nhân dân hiến đất làm đường bê tông, kênh mương nội đồng tại các xã Mỹ Thành, Mỹ Trung, Mỹ Thịnh, Mỹ Tiến, Mỹ Phúc; Mô hình khuyến học, khuyến tài và tự quản về an ninh trật tự ở xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Tân; Mô hình “Tuyến đường tự quản” tại xã Mỹ Hưng; Mô hình “5 không, 3 sạch” ở Hội phụ nữ Thị trấn Mỹ Lộc; mô hình  “dồn điền đổi thửa xây dựng cánh đồng mẫu lớn” ở Đảng bộ xã Mỹ Hà; mô hình “hội CCB chung tay xây dựng nông thôn mới” ở Hội Cựu chiến binh huyện. Các điển hình tiêu biểu như sư Thầy Thích Đàm Tâm chùa Sắc trong việc tích cực hoạt động từ thiện xã hội góp phần xây dựng Nông thôn mới; đồng chí Bí thư Chi bộ xóm 7 xã Mỹ Thành dân vận khéo trong “công tác giải phóng mặt bằng”... Đến nay, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được gần 70 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, trong công tác Giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Liên đoàn lao động huyện phát động CBCNVC xã Mỹ Trung

 ra quân dọn vệ sinh môi trường

Những kết quả đạt được là rất quan trọng và đáng khích lệ, ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, sự đoàn kết, thống nhất và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện thực tế của huyện; là quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, thử thách của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong suốt những năm qua. Có được thành quả đó là do sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự tận tụy, gương mẫu của các đồng chí Thường trực Huyện ủy. Ngoài việc chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện bám nắm cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào ngày thứ bẩy, chủ nhật xanh, cùng nhân dân tham gia lao động vệ sinh môi trường, với những đôi chân không ngừng nghỉ các đồng chí Thường trực Huyện ủy còn tranh thủ ngoài giờ làm việc xuống các thôn, xóm dự sinh hoạt Chi bộ cùng với các đảng viên; trực tiếp xuống tận các gia đình vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng, những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật xuống từng đường làng, ngõ xóm để đôn đốc công tác vệ sinh môi trường. Thực hiện đúng theo lời dạy của Bác “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vận động hộ gia đình ông bà Liễn xã Mỹ Tiến hiến đất làm tuyến đường Thịnh Thắng

 Có thể nói, từ việc “Dân vận khéo” cho đến việc gương mẫu đi đầu trong công việc, vai trò của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được thể hiện rõ nét, góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Huyện nông thôn mới.

Đồng chí Vũ Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo việc cưỡng chế vi phạm đất đai tại xã Mỹ Hưng

                                                           Ban Dân vận Huyện ủy


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định