Khai mạc kỳ họp thứ II, Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc khoá X nhiệm kỳ 2021-2026.

             Sáng ngày 29/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội trường trung tâm UBND huyện.

Tham dự kỳ họp có đ/c Trần Văn Hưng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Trần Quốc Lập- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Văn Long- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Chu Minh Hải- đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mỹ Lộc; các đ/c là đại biểu HĐND huyện; các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy; trưởng các phòng ban, cơ quan đoàn thể trong huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

Kỳ họp HĐND huyện đã tập trung xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các báo cáo của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân, thảo luận thông qua các Nghị quyết. Xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện khóa IX đến nay. Thông qua tờ trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021.  Nghe báo cáo kết quả công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện từ kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

            Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua tờ trình, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội, Ban pháp chế. Nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tích cực tham gia thảo luận trên cơ sở thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung các báo cáo tờ trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện.

 

          Sau một ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ và trách nhiệm kỳ họp thứ hai khóa X, Hội đồng nhân huyện Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua các Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách huyện năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của Hội đồng nhân huyện và kết thúc tốt đẹp./        

 

               Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định