MỸ LỘC TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

           Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026. Vừa qua đoàn đại biểu HĐND huyện Mỹ Lộc đã có buổi tiếp xúc cử tri tại  11 xã, thị trấn trên địa bàn.

 

                Tại các xã, thị trấn cử tri đã được nghe đại diện đoàn thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng- an ninh của huyện 6 tháng- kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của kỳ họp trước đến nay. Sau khi nghe báo cáo đại đa số cử tri trong huyện đều đánh giá cao kết quả kỳ hợp đồng thời nêu ra  ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề hiện đang bức xúc như: Cần có cơ chế hỗ trợ về nông nghiệp- nông dân- nông thôn, xây dựng NTM nâng cao; Vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường vẫn là nỗi trăn trở của người dân; Công tác cấp giấy CNQSDĐ còn chậm; 1 số hệ thống đường giao thông nông thôn và kênh mương xuống cấp chưa được nâng cấp sửa chữa kịp thời; Đề nghị chi nhánh điện thay thế hệ thống dây điện đã cũ, chuyển 1 số  cột điện theo qui hoạch xây dựng NTM; 1 số dự án triển khai tiến độ còn chậm.

                 Tiếp đó các đồng chí lãnh đạo thay mặt HU-HĐND- UBND huyện đã phát biểu trả lời các ý kiến, kiến nghị của tri của các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu để trình tại kỳ họp HĐND  huyện sắp tới  

                                                       VŨ NAM – TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định