Mỹ Lộc triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ

      Huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận, Mỹ Tiến năm 2021. Đồng chí Phạm Văn Long- Phó bí thư HU-Chủ tịch UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo diễn tập huyện Mỹ Lộc chủ trì hội nghị. Tới dự có đ/c Trần Văn Hưng- Tỉnh ủy viên- Bí thư HU; đ/c Trần Quốc Lập- Phó bí thư TTHU- Chủ tịch HĐND huyện

 

       Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Mục đích nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp kinh tế với quốc phòng. Quốc phòng với an ninh trong khu vực phòng thủ huyện, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bên cạnh đó còn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan Quân sự, Công an, các ban nghành đoàn thể, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâmlược nếu xảy ra. Trong quá trình luyện tập, diễn tập thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịc bệnh Covid 19.

 

           Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND huyện về diễn tập phòng thủ xã năm 2021. Yêu cầu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, thực hành diễn tập sát thực tế tác chiến, phù hợp với khả năng bảo đảm của địa phương, tránh phô trương hình thức, đúng thời gian, an toàn tuyệt đối. Diễn tập đúng cương vị, đủ thành phần, quá trình diễn tập không ảnh hưởng đến các hoạt động thường xuyên của địa phương, cơ quan, đơn vị đồng thời phải chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các qui định trong phòng chống dịch Covid 19

 

                                             VŨ NAM- TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định