Lượt xem: 163

Huyện Mỹ Lộc tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy

        Huyện Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cho lãnh đạo 1 số cơ quan chức năng của huyện và Chủ tịch, trưởng công an, công chức tư pháp, hộ tịch 11 xã, thị trấn trên địa bàn. Tới dự và chỉ đạo có đ/c Lê Quang Huy- Phó chủ tịch UBND huyện. Tại hội nghị đã được nghe lãnh đạo phòng PC 07 Công an tỉnh Nam Định phổ biến, hướng dẫn: Những nội dung cơ bản của Luật PCCC năm 2001; Luật sửa đổi, bổ xung 1 số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và  Luật sửa đổi, bổ xung 1 số điều của Luật PCCC. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở về các hoạt động PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý về PCCC, các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC; Kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng và triển khai xây dựng mô hình ‘Khu dân cư an toàn PCCC”.

 
 

           Thời gian qua trên địa bàn huyện Mỹ Lộc được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các phòng, ban, nghành, đoàn thể, công tác đảm bảo an toàn PCCC đã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, do đó tình hình cháy nổ được kìm chế, không để xảy ra các vụ cháy nổ lớn, thiệt hại nhiêm trọng về người và tài sản. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: đa số người dân chưa nắm vững kiến thức pháp luật, kiến thức cơ bản, kỹ năng về PCCC, kỹ năng thoát nạn, còn lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác chưa đảm bảo an toàn PCCC trong sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện có hiệu quả trong công tác PCCC thời gian tới huyện Mỹ Lộc sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung củng cố, kiện toàn đội dân phòng, tổ chưc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật , kiến thức khoa học về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, thống kê, bão dưỡng bổ xung trang thiết bị phương tiện để lực lượng  dân phòng phát huy được vai trò nòng cột tại chỗ trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ ở khu dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về an toàn PCCC, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn

                                       VŨ NAM TT VH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định