HUYỆN ỦY MỸ LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CT 05 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Mỹ Lộc vừa tổ chức  hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự và chỉ đạo có đ/c Trần Văn Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đ/c Trần Quốc Lập- Phó Bí thư TTHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Văn Long- Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện.

 

Có thể khẳng định rằng, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo huyện Mỹ Lộc đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã chọn nội dung đăng ký và thực hiện “làm theo” Bác theo chuyên đề hằng năm đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức phong phú, lôi cuốn sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ở các cấp được tăng cường. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm" đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn huyện, nhất là trong phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với những kết quả đã đạt được đánh giá xếp loại đảng viên năm 2020 có 8/45 tổ chức cơ sở đảng =17,8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36/45 đơn vị= 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 356/2975 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ=11,96%, 2328/2975 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ các cấp ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 13 tập thể, 4 cá nhân; tiến hành 41 cuộc kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã tiến hành kỷ luật 16 đảng viên, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 8 đảng viên; mở 74 lớp với 15.771 cán bộ đảng viên tham gia học tập quán triệt thường xuyên Chỉ thị 05.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện ủy Mỹ Lộc cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Vẫn còn có cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tìm ra những giải pháp, những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, thậm chí có nơi còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhất là việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo Bác của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác. Để việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tại hội nghị huyện ủy Mỹ Lộc đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới đồng thời trao giấy khen cho 10 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05

 

                                    VŨ NAM- TTVH MỸ LỘC
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định