Lịch công tác của UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định Năm 2021
Tuần 31, từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 tới ngày 1 tháng 8 năm 2021
Từ ngày 19/07/2021 tới ngày 25/07/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 26/07/2021
17/6/2021 (AL)
Thứ ba
Ngày 27/07/2021
18/6/2021 (AL)
Thứ tư
Ngày 28/07/2021
19/6/2021 (AL)
Thứ năm
Ngày 29/07/2021
20/6/2021 (AL)
Thứ sáu
Ngày 30/07/2021
21/6/2021 (AL)
Thứ bảy
Ngày 31/07/2021
22/6/2021 (AL)
Chủ nhật
Ngày 01/08/2021
23/6/2021 (AL)
Ghi chú:
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định