Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1,004
  • Trong tuần: 9,047
  • Tất cả: 1,926,512
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
190 kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Chi trả tiền bồi thường Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư PhápUBND huyện Mỹ Lộc
12345678910
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định