image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 147
  • Trong tuần: 17 189
  • Tất cả: 2922970
MỸ HÀ: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, KIỂU MẪU
Lượt xem: 2614

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của nông dân, từ đó đã phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt, chủ thể của cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần đưa xây dựng nông thôn mới trở thành cao trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đem lại những thay đổi sâu sắc về diện mạo nông thôn và đời sống nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Hội Nông dân xã Mỹ Hà là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

1.  Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, thấm nhuần chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy đảng và hội nông dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 24-NQ/ĐU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hà về “xây dựng xã Mỹ Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025”, Kế hoạch số 58-KH/HNDH, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về “Phát động phong trào thi đuaCán bộ, hội viên nông dân Mỹ Lộc chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫugiai đoạn 2021-2025” và các văn bản của cấp trên về công tác xây dựng nông thôn mới tới cán bộ, hội viên, nông dân; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo lời căn dặn của Hồ Chủ tịch: “Phải đánh thông tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm cho ai cũng hiểu thấu rằng: Hiện nay chỉ có tổ đổi công tốt, sản xuất mới có thể tăng gia, kinh tế nông thôn mới có thể phát triển, đời sống nhân dân mới có thể ấm no, mọi việc khác mới có thể thi hành”[1], từ đó, Chúng ta đang chuẩn bị xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tiên của nông thôn mới là xây dựng nhà ở cho đàng hoàng. Muốn vậy, thì ngay từ bây giờ phải trồng cây nhiều và tốt để lấy gỗ. Chỉ một việc đó đủ thấy cần phải đẩy mạnh phong trào Tết trồng cây[2]; xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân. Các cấp Hội từ xã đến chi hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, thông qua khẩu hiệu, tờ rơi, bài viết tuyên truyền và hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, mạng xã hội zalo, facebook, website của Hội, bằng những phương thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, với tinh thần: Xây dựng nông thôn mới là của người nông dân, xuất phát từ lợi ích chính đáng, nhu cầu tự thân của nông dân theo quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; nông dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng, vừa là mục tiêu của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

2. Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, bền vững, hội nhập sâu rộng

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất hàng hoá theo hướng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, Hội Nông dân xã đã vận động, hướng dẫn thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Tiền Phong gắn với mô hình tổ hội nghề nghiệp nuôi, gồm 16 thành viên. Đồng thời, Hội Nông dân xã đã phát động Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, gắn với thi đua “Dân vận khéo”, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; vận động hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh, các công ty, doanh nghiệp tổ chức 01 lớp đào tạo nghề chăn nuôi gia cầm cho 35 hội viên nông dân; tập huấn kiến thức liên kết chuỗi; chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư có uy tín, chất lượng cho hội viên; quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn Vietgap, OCOP, xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái...Toàn xã có 02 sản phẩm OCOP[3]; 03 sản phẩm đạt tiêu chuẩn Vietgap[4].

Hội thực hiện tốt công tác ủy thác, quản lý các nguồn vốn vay, giúp nông dân phát triển kinh tế. Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Tiền Phong đã được vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện số tiền 313 triệu đồng, cho 06 hộ thuộc dự án nuôi cá nước ngọt. Ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với tổng dư nợ 51,2 tỷ đồng cho 385 hộ vay để đầu tư sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, mang lại thay đổi tích cực, góp phần nâng cao đời sống nông dân, nông thôn, tiêu biểu như: mô hình nuôi cá koi, cá trắm đen, cá sộp của ông Trần Văn Quyên, Trần Văn Minh ở thôn Nội An, ông Trần Duy Tuyến ở thôn Cửa Đòng; thương hiệu bánh gai Bà Nhu của cơ sở bà Trần Thị Hằng ở thôn Vòng Quang… Năm 2023, toàn xã có 254 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động người nông dân tham gia mô hình kinh tế tập thể, Hội Nông dân xã còn hướng dẫn nông dân liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu nông sản. Mô hình chăn nuôi gà gia công của ông Trần Công Lộc ở Chi hội thôn Vòng Quang đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giúp người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

3. Vận động nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Để góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả, theo hướng văn minh, hiện đại, Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng cơ sở vật chất cho điện, đường, trường, trạm, chợ, các khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, xóm, đưa đến những sự thay đổi sâu sắc trong đời sống nông dân, nông thôn. Một số điển hình tiêu biểu trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: Chi hội thôn Bảo Long Bãi hiến 3.325m2 đất, đóng góp 4.165.000.000 đồng làm đường đê Ất Hợi, Hà Thắng và hàng nghìn ngày công làm nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn; ông Trần Bá Thuần, hội viên Chi hội thôn Nội An hiến 461m2 đất làm đường Hà Thắng…

3. Vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Để góp phần thực hiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường, Hội Nông dân xã đã vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tích cực tham gia mô hình phân loại, xử lý rác thải, đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường cây, đường hoa. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, Hội đứng ra đảm nhận tuyến đường nông dân tự quản dài 0,8km, phát động phong trào “Hàng cây nông dân” chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng và nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình ở 11/11 chi hội, với 1.214 hộ được trang bị 77 thùng và 1.137 nắp đậy hố ủ rác, sử dụng chế phẩm vi sinh phân hủy rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Tham gia xây dựng 11 tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, lắp đặt hơn 110 bể chứa ngoài cánh đồng, định kỳ thu gom, tập kết và xử lý theo quy định. Từ đó, giảm thiểu tình trạng xả rác bừa bãi, hình thành thói quen, nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, gia trại trên địa bàn xã thực hiện thu gom và xử lý chất thải trong sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, xây dựng bể chứa chất thải, chuồng trại, ao, đầm hợp vệ sinh…  

Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân về môi trường; quy định pháp luật, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham gia bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân tham gia giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương…

4.  Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, trật tự ở nông thôn

Hội tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm văn hóa; tham gia xây dựng hương ước, quy ước, nội quy ở địa phương, thực hành nếp sống văn minh, lành mạnh, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các ban, ngành phát động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ dân vũ; vận động hội viên nông dân, nhất là đồng bào hội viên Công giáo ở các chi hội Bảo Long Bãi, Bảo Long Làng, Nghĩa Lễ Sậy thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, phúc âm trong lòng dân tộc, củng cố khối đoàn kết dân tộc giữa người theo tôn giáo và không theo tôn giáo… Hiện nay, tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiểm y tế toàn xã đạt 95,2%.

Hội còn vận động hội viên tham gia tổ hòa giải ở thôn, xóm, tổ an ninh tự quản, tuần tra canh gác, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa người lầm lỗi; vận động thanh niên nhập ngũ; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng…

5. Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy mạnh mẽ vai trò quan trọng, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh

Hội Nông dân xã đã quan tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng chi hội và hội viên. Từ năm 2021 đến nay, kết nạp 87 hội viên, tổng số hội viên toàn xã là 1.300 người. 100%  các chi hội đều có quỹ, bình quân quỹ chi hội đạt 250.000 đồng/hội viên; các chi hội đều duy trì tốt nề nếp sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Hội.

Hội Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); các dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý, sử dụng đất đai… Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng vật tư nông nghiệp; công tác quản lý đất đai, đất nông nghiệp; hoạt động của bộ máy công chức, phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Năm 2023, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cùng cấp tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân. Thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Hội Nông dân và hội viên, nông dân đã tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đồng hành, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò chủ thể, nòng cót trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã Mỹ Hà tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân xây dựng nông thôn mới với mục tiêu xây dựng nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm huy động hội viên, nông dân tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho hội viên, nông dân; đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất... góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

  

                                                                  Trần Thế Hiển

                                            Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỹ Lộc[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 481

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 446

 

[3] Ruốc cá trắm đen, cá trắm đen nướng, cá trắm đen cắt khúc của ông Trần Văn Khoa, thôn Nội An, xã Mỹ Hà

[4] Ông Trần Văn Ấn, Trần Văn Quyên, Trần Công Vịnh ở Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Tiền Phong, xã Mỹ Hà

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang