image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1713
  • Trong tuần: 15 890
  • Tất cả: 2387514
Hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm từ năm học 2018-2019
Lượt xem: 3198

UBND HUYỆN MỸ LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 306/PGDĐT

V/v: Hướng dẫn thực hiện

Quy định về dạy thêm, học thêm

từ năm học 2018-2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Mỹ Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn huyện.

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định tại công văn số 1399/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm từ năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT hướng dẫn chi tiết một số nội dung về dạy thêm học thêm (DTHT) từ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHÉP; GIA HẠN, THU HỒI GIẤY PHÉP; ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

1.1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT của nhà trường;

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT.

1.2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Mỹ Lộc

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động DTHT của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách trích ngang người tổ chức các hoạt động DTHT và người đăng ký dạy thêm;

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT;

- Bản sao giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động DTHT và người đăng ký dạy thêm;

- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp cho người tổ chức DTHT và người đăng ký dạy thêm;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT.

Lưu ý: Đối với người đăng ký dạy thêm đang giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn huyện đơn không cần dán ảnh; không cần bản sao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, giấy khám sức khỏe.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức các hoạt động DTHT làm hồ sơ theo mẫu quy định tại cổng thông tin của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép tổ chức các hoạt động DTHT lập hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp về Phòng GD&ĐT (Người nhận Đ/c Trần Văn Hoan – Chuyên viên Phòng GD&ĐT).

- Phòng GD&ĐT sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ; kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động DTHT (đối với DTHT ngoài nhà trường trên địa bàn huyện Mỹ Lộc) và cấp giấy phép hoặc trả lời không đồng ý trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (trả kết quả trực tiếp tại Phòng GD&ĐT – Người phụ trách: Đ/c Trần Văn Hoan – Chuyên viên Phòng GD&ĐT).

- Để đảm bảo việc quản lý DTHT được chặt chẽ, Phòng GD&ĐT chỉ cấp cho mỗi tổ chức, cá nhân giấy phép tổ chức hoạt động DTHT của một cơ sở duy nhất (một cơ sở có thể có nhiều địa điểm dạy thêm nhưng danh sách các địa điểm dạy thêm phải đăng ký xin phép) và người đăng ký tổ chức phải trực tiếp quản lý cơ sở đó.

3. Thời hạn của giấy phép và thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

3.1. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động DTHT tối đa là 12 tháng kể từ ngày ký đối với cả DTHT trong và ngoài nhà trường.

3.2. Thủ tục gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Các nhà trường, tổ chức và cá nhân tổ chức dạy thêm có nhu cầu gia hạn giấy phép nộp hồ sơ xin gia hạn gồm:

- Báo cáo về việc tổ chức DTHT của nhà trường, tổ chức, cá nhân trong thời gian được cấp phép (01 năm trước);

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

- Kế hoạch tổ chức hoạt động DTHT;

- Bổ sung các giấy tờ có thay đổi so với hồ sơ xin cấp phép (đối với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường).

Thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng, số lần gia hạn 04 lần (sau 04 lần gia hạn, tổ chức/cá nhân phải xin cấp phép mới), tuy nhiên nếu thay đổi người đăng ký tổ chức DTHT (đối với dạy thêm ngoài nhà trường) tổ chức/cá nhân phải làm thủ tục xin cấp phép mới.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép và gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (nộp trực tiếp)

- Đối với các trường THCS trong toàn huyện: Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9 hàng năm.

- Đối với tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường tổ chức DTHT ngoài nhà trường: Ngày thứ 2 hàng tuần (trong giờ hành chính).

5. Thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động dạy thêm, học thêm

Phòng GD&ĐT thu hồi giấy phép tổ chức DTHT nếu tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về DTHT; đình chỉ hoạt động DTHT nếu giấy phép tổ chức hoạt động DTHT đã hết hạn quy định mà chưa hoàn tất thủ tục gia hạn.

II. TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Nội dung dạy thêm, học thêm trong nhà trường bao gồm:

1.1. Cấp Mầm non

- Chăm sóc, giáo dục trẻ ngày thứ 7;

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

1.2. Cấp Tiểu học

- Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao;

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

1.3. Cấp THCS

- Củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh;

- Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10;

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

2. Ban quản lý dạy thêm, học thêm

2.1. Thành phần

- Ban quản lý DTHT: do Hội đồng nhà trường thành lập, trong đó Hiệu trưởng làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về quản lý và tổ chức thưc hiện DTHT trong nhà trường; ngoài ra Ban quản lý DTHT còn có Phó trưởng ban, thư ký và ủy viên gồm đại diện các bộ phận liên quan.

- Chủ nhiệm lớp học thêm: Trưởng ban quản lý DTHT cử giáo viên chủ nhiệm lớp học thêm. Giáo viên chủ nhiệm lớp học thêm có nhiệm vụ theo dõi, quản lý nề nếp chuyên cần của học sinh, thông báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp chính khóa và phụ huynh học sinh về kết quả học thêm của học sinh để có thêm cơ sở đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cuối kỳ và cuối năm học.

2.2. Trách nhiệm

Ban quản lý DTHT có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cho học sinh có nguyện vọng học thêm đăng ký và phân chia lớp học thêm theo nguyện vọng và lực học của học sinh;

- Phê duyệt chương trình, nội dung dạy thêm theo đề xuất của tổ chuyên môn;

- Báo cáo Kế hoạch DTHT trước hội nghị cán bộ, công chức đầu năm và thông báo cho hội cha mẹ học sinh biết để phối hợp thực hiện;

- Lập hồ sơ và trình Phòng GD&ĐT cấp giấy phép DTHT;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc dạy thêm của giáo viên;

- Công khai chế độ thu và sử dụng tiền DTHT trước hội đồng giáo dục nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định.

3. Giáo viên dạy thêm

Giáo viên dạy thêm phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 8 của Thông tư 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT và phải soạn giáo án dạy thêm được Trưởng ban quản lý dạy thêm, học thêm duyệt.

4. Thời gian dạy thêm, học thêm

- Mỗi học sinh học thêm các môn văn hóa không quá 03 buổi/tuần; riêng học sinh khối 9 và khối 12 không quá 4 buổi/tuần; mỗi buổi học thêm đảm bảo tối thiểu 03 tiết học;

- Tuyệt đối không tổ chức DTHT trong nhà trường vào ngày chủ nhật và quá 17h30 phút các ngày trong tuần;

- Trong kỳ nghỉ hè, chỉ dạy ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với học sinh khối 9; giáo dục kỹ năng sống; hoạt động ngoài giờ chính khóa (trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ...) và tăng cường nghe nói tiếng Anh theo Đề án 1965 của UBND tỉnh;

- Mỗi giáo viên không được dạy thêm (bao gồm cả dạy thêm trong nhà trường và dạy thêm ngoài nhà trường) vượt quá thời gian làm thêm theo quy định của luật lao động.

5. Số lượng học sinh trong mỗi lớp học thêm: Không quá 45 học sinh/lớp

Phòng GD&ĐT nghiêm cấm các nhà trường lợi dụng danh nghĩa của các cá nhân, tổ chức được cấp giấy phép DTHT ngoài nhà trường để tổ chức dạy thêm tại trường: dạy học sinh của trường, sử dụng giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.

II. TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC

  1. Đơn xin học thêm

Học sinh có nguyện vọng học thêm, phụ huynh phải có đơn xin học thêm gửi tổ chức, cá nhân được phép tổ chức dạy thêm; cha mẹ học sinh phải trực tiếp ký, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc vào đơn xin học thêm.

2. Nội dung dạy thêm ngoài nhà trường

- Bồi dưỡng kiến thức cho học sinh bậc THCS;

- Ôn luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

- Cam kết với UBND xã, thị trấn nơi đặt địa điểm DTHT thực hiện các quy định về DTHT ngoài nhà trường và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức DTHT và chịu trách nhiệm an toàn cho học sinh học thêm nơi mở lớp.

- Chấp hành những quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh dịch vụ, chấp hành việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

- Niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức DTHT trước và trong khi thực hiện dạy thêm: Giấy phép tổ chức hoạt động DTHT; danh sách giáo viên dạy thêm; thời khóa biểu DTHT và mức thu tiền học thêm.

4. Số lượng học sinh trong mỗi lớp học thêm: Không quá 45 học sinh/lớp

5. Thời gian dạy thêm, học thêm: Mỗi buổi tối thiểu 03 tiết và không muộn quá 20h00’ trong ngày.

6. Việc kèm cặp cho một số ít học sinh tại gia đình (gia sư)

- Học sinh có nguyện vọng học thêm, phụ huynh phải có đơn tự nguyện xin học và có chữ ký xác nhận.

- Số lượng học sinh trong 01 nhóm gia sư không quá 05 học sinh.

- Người dạy thêm phải báo cáo với chính quyền địa phương (tổ dân phố, thôn, xóm) để quản lý, giám sát và có trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh khu vực; chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho người học.

- Người dạy thêm đang trong cơ quan biên chế nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải có đơn và được thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý bằng văn bản.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA

1. Các thuật ngữ

- Hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tính huống của cuộc sống, cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.

                                               

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có thể gồm các hoạt động như trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, các câu lạc bộ: Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục – thể thao...

2. Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường tự tổ chức

Nhà trường tự xây dựng kế hoạch, do giáo viên của trường giảng dạy, diễn ra trong khuôn viên trường, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị cuả nhà trường, sử dụng chương trình, phần mềm đã được Sở GD&ĐT thẩm định, phê duyệt (tự biên soạn hoặc của đơn vị khác): thực hiện theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 14/9/2018.

3. Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do nhà trường liên kết với các đơn vị khác để tổ chức

 Nhà trường và đơn vị được cấp phép thống nhất xây dựng kế hoạch liên kết, trình Phòng GD&ĐT trước khi giảng dạy. Kế hoạch cần nêu rõ mục tiêu, nội dung chương trình, đội ngũ giáo viên, dự kiến số lượng học sinh, thời gian và thời lượng học, địa điểm dạy và các điều kiện cơ sở vật chất, phần mềm, trang thiết bị khác... Học sinh tham gia các hoạt động này phải có đơn tự nguyện xin học. Về kinh phí phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

*Lưu ý:

- Các nhà trường đã được cấp giấy phép DTHT trong năm 2018 điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán thu chi theo Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định và gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 30/10/2018.

- Các nội dung khác không được hướng dẫn trong văn bản này, thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Nam Định, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT quy định về DTHT và Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Trên đây là hướng dẫn về thực hiện quy định về DTHT từ năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để thực hiện nghiêm túc quy định về DTHT. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ Đ/c Trần Văn Hoan – Chuyên viên Phòng GD&ĐT (ĐT: 0948544002) để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Đ/c Trưởng phòng (để báo cáo);

- Như kính gửi;

- Đăng trên CTTĐT của huyện;

- Lưu VP, tổ THCS.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

              Nguyễn Thị Long Vân

 


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang