image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hòm thư công vụ năm 2017
Lượt xem: 3485

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, ngày 22/11/2017 Văn phòng Huyện ủy Mỹ Lộc đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hòm thư công vụ năm 2017 cho các đồng chí văn phòng Đảng ủy cơ sở; đồng chí phụ trách chuyên môn các Ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể.
Trên tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; việc gửi nhận văn bản thông qua hệ thống thư điện tử tỉnh Nam Định và hòm thư công vụ của huyện hàng năm đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời của các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từ huyện đến cơ sở. Đồng thời giúp cán bộ nâng cao ý thức, nhận thức trong việc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Thế Hòe -HUV, chánh Văn phòng Huyện ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện gửi nhận văn bản thông qua hòm thư công vụ và vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí làm công tác văn phòng trong thực hiện gửi nhận văn bản thông qua qua hòm thư công vụ.

Qua lớp tập huấn đ/c Trần Xuân Chung - cán bộ cơ yếu, công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy Mỹ Lộc, đ/c Đinh Văn Tiến - cán bộ Công nghệ thông tin Văn phòng UBND huyện, đ/c Trần Thị Hòa - cán bộ Văn thư Văn phòng Huyện ủy đã hướng dẫn các đồng chí làm công tác văn phòng thực hành tốt việc gửi nhận văn bản thông qua hòm thư công vụ, xử lý kịp thời các lỗi tài khoản giúp các đồng chí cơ bản đăng nhập, sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc gửi, nhận văn bản thông qua hòm thư công vụ.
Sau lớp tập huấn, các đồng chí quản trị mạng của Văn phòng Huyện ủy - UBND huyện và đồng chí Văn thư Văn phòng Huyện ủy sẽ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn cho cơ sở tiến tới 100% cán bộ sử dụng tốt hòm thư công vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trần Chung - CNTT Văn phòng Huyện ủy Mỹ Lộc


Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang