image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Lượt xem: 4612

Ngày 04/01/2017, Văn phòng Huyện ủy Mỹ Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí cán bộ phụ trách công tác Văn phòng các ban xây dựng Đảng, các Đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn.Năm 2017, bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Cấp ủy và tình hình thực tế của địa phương, Văn phòng cấp ủy đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy với khối lượng công việc lớn, nhiều chương trình hoạt động quan trọng. Bước đầu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi thông tin của cấp ủy. Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng cấp ủy từng bước được nâng cao; thực hiện việc gửi nhận văn bản qua hòm thư điện tử. Giúp cấp uỷ quản lý tốt tài chính, tài sản của Đảng theo các quy định của Đảng, của Nhà nước; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ các hoạt động của cấp ủy. Có được kết quả trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực cấp ủy các cấp từ huyện đến các đảng bộ trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống văn phòng cấp ủy toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. 
(Đ/c Trần Minh Thắng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy)
( Đ/c Vũ Đình Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị các đồng chí Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy trong năm vừa qua đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đồng thời, cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy trong thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác tham mưu, tổng hợp, trọng tâm là tham mưu cụ thể hóa Chương trình thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, từ đó tổng hợp, đề xuất tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết. Văn phòng cấp ủy các cấp  cần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác văn phòng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa mọi hoạt động của văn phòng cấp ủy ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác văn bản hóa các quyết định của cấp ủy, bảo đảm chính xác cao các văn bản ban hành.
( Đ/c Hoàng Thế Hòe - HUV, Chánh Văn phòng)

(Các đại biểu về dự, phát biểu ý kiến tham luận với Hội nghị)

 Đánh giá kết quả hoạt động công tác Văn phòng cấp ủy năm 2017, tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và các ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu về dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Thế Hòe - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy chỉ rõ: Công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, nội chính-tiếp dân, công nghệ thông tin, công tác tài chính đảng và quản trị phục vụ cấp ủy... đều có những chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính trong đảng được quan tâm, chất lượng cán bộ được nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Văn phòng cấp ủy còn những khuyết điểm, hạn chế cần khắc phục như: Tính chủ động trong công tác tham mưu vẫn còn hạn chế, phần lớn các Văn phòng cấp ủy các cấp chưa thực hiện chưa tốt chế độ thông tin báo cáo, chất lượng báo cáo chưa cao, thời gian, tiến độ báo cáo không kịp thời; Công tác thông tin phục vụ cấp ủy có lúc, có nơi còn hạn chế ...

Vì vậy, trước mắt cần tập trung làm tốt công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng, sử dụng hòm thư công vụ, phần mềm quản lý văn bản để gửi nhận văn bản báo cáo ...; tham mưu cho cấp ủy thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với cấp trên, việc quản lý tài chính, tài sản đảng, chế độ thu nộp đảng phí theo quy định; kịp thời xử lý văn bản đi đến, thu, lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ để phục tốt công tác văn thư, lưu trữ; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật tài liệu; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang