image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 656
  • Trong tuần: 12 961
  • Tất cả: 2620946
Huyện ủy Mỹ Lộc học tập Nghị quyết
Lượt xem: 207

Huyện ủy Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu, BCHTW Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong toàn huyện. Tại hội nghị đã được nghe các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề cơ bản gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với  hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm  2045”; “Định hướng Qui hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”

     Huyện ủy Mỹ Lộc yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên cần gương mẫu, tự giác thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ giải pháp trong văn kiện. Việc học tập, triển khai thực hiện cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đặc biệt là về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện đòi hỏi có sự đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi đảng viên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ và toàn thể nhân dân nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra,  tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội của huyện, tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời điểm thích hợp

anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai
anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai

 VŨ TRỌNG NAM- TTVH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang