image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1158
  • Trong tuần: 15 062
  • Tất cả: 2400863
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM GẮN VỚI HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 6, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Lượt xem: 419

Sáng ngày 29/6, tại Phòng họp Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm gắn với Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 6, triển khai nhiệm vụ 6 tháng tháng cuối năm 2022. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Lập- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Lương Thịnh- Phó Trưởng Công Anh huyện  báo cáo chuyên đề

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Thịnh- Phó trưởng Công An huyện báo cáo chuyên đề về “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022”; “Cảnh sát nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành và kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân”.

Đồng chí Đặng Thị Thanh Huyền- HUV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo  huyện ủy nêu khái quát tình hình kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm: ngành Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu trong xây dựng Kế hoạch học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị; xây dựng các báo cáo sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị, nghị quyết, Kết luận của Đảng như báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 19 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tại tỉnh nhà; Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày  18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Làm tốt công tác tuyên truyền: Tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của huyện năm 2022, Tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư. Tuyên truyền những kết quả đạt được của các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội. Tuyên truyền về công tác quốc phòng, an ninh, việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao, nhận quân đầu năm 2022 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu. Tuyên truyền việc gieo cấy vụ chiêm xuân đảm bảo diện tích và tiến độ; tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh viêm phổi cấp, bệnh đậu mùa khỉ, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh đến toàn thể nhân dân.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Khoa giáo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chương trình, chuyên đề công tác của trung ương, của tỉnh và của huyện về các lĩnh vực khoa giáo. Thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị có 03 ý kiến phát biểu, nội dung đó là tiếp tục phát huy công tác tuyên giáo trong toàn huyện thời gian tới, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế- xã hội,…

anh tin bai

Đồng chí Trần Quốc Lập- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Trần Quốc Lập- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu những hạn chế của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua đồng thời đề nghị ngành Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; duy trì tốt hoạt động báo cáo viên; hoạt động của các trang, nhóm BCĐ 35 của địa phương, đơn vị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng internet, mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyen truyền miệng; phản ánh, nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Hoàn thành công tác giáo dục lý luận chính trị. Giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban, ngành tích cực tham gia hưởng ứng “Giải Búa liềm vàng” lần thứ VII năm 2022…

anh tin bai

Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền- UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo 

Huyện ủy kết luận hội nghị

 Đồng chí Phạm Thị Thu Hiền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới với 04 nội dung: (1) Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh”; chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác tại địa phương, đơn vị; (2) Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh, huyện, địa phương; (3) Tiếp tục Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện; công tác phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, trẻ em trong thời gian nghỉ hè trên địa bàn huyện. (4) Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ; đảm bảo thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công.

anh tin bai

 

anh tin bai
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang