image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện ủy học tập Nghị quyết
Lượt xem: 299

Huyện ủy Mỹ Lộc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, BCHTW Đảng khóa XIII tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong toàn huyện. Tại hội nghị đã được nghe các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề cơ bản gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Huyện ủy Mỹ Lộc yêu cầu: Cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, triển khai, thực hiện nghị quyết, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên cần gương mẫu, tự giác thực hiện. Trong quá trình tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát vào các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ giải pháp trong văn kiện. Việc học tập, triển khai thực hiện cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đặc biệt là về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị mình và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện đòi hỏi có sự đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi đảng viên và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ và toàn thể nhân dân nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra,  tạo bước phát triển mới, nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội của huyện, tiến tới xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời điểm thích hợp./.               

Một số hình ảnh

anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

 VŨ TRỌNG NAM- TTVH MỸ LỘC

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang