image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 17 107
  • Tất cả: 2922888
Thẩm định, đánh giá mô hình, điển hình “Dân vận khéo” năm 2023
Lượt xem: 1316

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 18/8/2022 về thực hiện Chỉ thị 11- CT/TU ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thị đua “Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 03-HD/BDVHU ngày 15/9/2022 của Ban Dân vận Huyện ủy về xây dựng nội dung các tiêu chí, tiêu chuẩn, công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2022-2025. Từ ngày 17-31/10/2023, Đoàn thẩm định do Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì đã tổ chức thẩm định, đánh giá các mô hình, điển  hình "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện.

Tại các đơn vị, Đoàn thẩm định đã làm việc với cấp ủy các địa phương, đơn vị về quá trình triển khai thực hiện, kết quả đạt được của các mô hình, điển hình. Đồng thời, đi thực tế, gặp gỡ trao đổi, nắm thêm thông tin với các đơn vị, chi bộ, người dân có liên quan đến việc triển khai các mô hình "Dân vận khéo". Qua kiểm tra, thẩm định, Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được, nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa cao, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, khẳng định được sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều cách làm hay trong vận động Nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, như: Công tác kiểm tra, đôn đốc chưa được thường xuyên; việc đăng ký, lựa chọn mô hình “Dân vận khéo” có nơi còn mang tính hình thức, chưa phong phú và chưa sáng tạo; và Đoàn đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Chi bộ các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, rà soát, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo; thực hiện tốt việc phối hợp giữa Chính quyền, các Đoàn thể và các cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các mô hình "Dân vận khéo". Đồng thời Đoàn cũng đề nghị các địa phương, đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đề nghị công nhận cấp huyện năm 2023.

Qua triển khai, năm 2023 có 07 đơn vị đăng ký thực hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trong đó có 15 mô hình tập thể, 02 điển hình cá nhân trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa – xã hội, Quốc phòng, An ninh. Ban Dân vận Huyện ủy đã tổng hợp, báo cáo và trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét biểu dương 06 mô hình và 02 điển hình  “ Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2023.

Sau đây là một số hình ảnh:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

                                  Ban Dân vận Huyện ủy./.

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang