image advertisement
anh tin baiimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1682
  • Trong tuần: 17 346
  • Tất cả: 2745259
Sơ kết công tác dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 2218
anh tin bai

Sơ kết công tác dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 30/6/2023, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận và các Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện- Trưởng hai Ban chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ, Công tác tôn giáo; Đ/c Hoàng Thế Hòe - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, BCĐ công tác tôn giáo; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an, Quân sự, phòng Y tế, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn; cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

6 tháng đầu năm 2023,  Cấp ủy, chính quyền  đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh, cải cách hành chính được tập trung, thực hiện việc tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân theo quy định. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó trưởng Ban Dân vận báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm. Hội nghị tập trung thảo luận với 07 ý kiến phát biểu tập trung vào các vấn đề như: vai trò của Khối Dân vận trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp, đối thoại với dân và xử lý phản ánh kiến nghị của nhân dân; đặc biệt là công tác dân vận trong lĩnh vực an ninh tôn giáo, giải phóng mặt bằng các tuyến đường giao thông, việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn huyện.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số ý kiến tham luận tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng hai BCĐ ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế: Công tác dự báo; nắm bắt tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo ở một số địa phương, đơn vị có lúc chưa kịp thời. Việc thực hiện các phong trào thi đua ở các đơn vị chưa đồng đều; hướng dẫn và triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” một số đơn vị còn lúng túng, kết quả không rõ nét. Công tác dân vận của chính quyền ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả thực hiện cải cách hành chính có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn một số việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa nhận được sự hài lòng của người dân; Công tác tham mưu cấp ủy trong thực hiện QCDC ở cơ sở ở một số đơn vị hiệu quả chưa cáo, chưa đổi mới, sáng tạo. Kết quả một số phong trào, cuộc vận động của MTTQ và đoàn thể cơ sở còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động GPMB, thu gom rác thải tại nguồn, vệ sinh môi trường…

anh tin bai

Đ/c Trần Quốc Lập – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

anh tin bai

Đ/c Hoàng Thế Hòe – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kết luận hội nghị

            Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Hoàng Thế Hòe - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị Khối dân vận từ huyện đến cơ sở, các đồng chí thành viên BCĐ công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đó là: (1) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác cải cách hành chính; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo, tập trung giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đối với các xã đăng ký NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong năm 2023. (2) Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. (3) Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. (4) Triển khai thực hiện kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện (cấp xã hoàn thành trong tháng 8/2023). (5) Tăng cường công tác phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động dự báo, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các giải pháp về công tác dân vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023./.

                                                                                 Ban Dân vận Huyện ủy

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang