image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 3599
  • Trong tuần: 19 506
  • Tất cả: 2916729
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Pháp lệnh số 34/2002/PL-UBTVQH11
Lượt xem: 640

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) của huyện tổ chức Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Pháp lệnh số 34/2002/PL-UBTVQH11 đối với  Đảng ủy xã Mỹ Thịnh, Đảng ủy xã Mỹ Hà.

anh tin bai

Đồng chí: Hoàng Thế Hòe - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện - Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại hội nghị

Hội nghị nghe đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh 34 ở địa phương trong thời gian qua. Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh 43 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương: cụ thể là xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên đại bàn, hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội. Đồng thời triển khai dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện các nội dung “dân  biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được thực hiện nghiêm túc. Triển khai thực hiện tốt nội dung công khai để nhân dân biết, nội dung để nhân dân bàn và quyết định: như sáp nhập thôn (xóm), bầu cử  đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, bầu cử trưởng thôn đảm bảo dân chủ, đúng luật.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Báo cáo tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí: Trần Công Trọng – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã báo cáo tại hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo,các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện Pháp lệnh 34.  Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” có lúc chưa thường xuyên, sâu rộng.  Hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của xã chưa thường xuyên, có việc chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 cũng như các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, việc kiểm tra, giám sát chưa được trú trọng, còn gắn với hoạt động của cấp ủy Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ chưa chủ động, hoạt động còn hình thức, chất lượng giám sát chưa cao.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại hiểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc Trưởng đoàn Giám sát đề nghị Đảng ủy 02 xã Mỹ Thịnh, Mỹ Hà tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và Nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện dân chủ ở xã găn với thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. UBND xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định các nội dung để nhân dân biết theo Pháp lệnh 34. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng việc giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của xã chủ động tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC ở cơ sở./.

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang