image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 17 171
  • Tất cả: 2922952
GIÁM SÁT CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN, KẾ HOẠCH THI ĐUA “ DÂN VẬN KHÉO” TẠI XÃ ĐẢNG ỦY MỸ HƯNG, MỸ PHÚC
Lượt xem: 587

Thực hiện Quyết định số 328-QĐ/HU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn giám sát do Đồng chí Hoàng Thế Hòe - UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện - làm Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hưng, Mỹ Phúc về việc xây dựng, ban hành, triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 18/8/2022 về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua“Dân vận khéo”.

anh tin bai
 

Đồng chí Hoàng Thế Hòe - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị.

 Chiều ngày 10/10/2023, Đoàn giám sát số 328 làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hưng. Đảng ủy chỉ đạo Khối dân vận xã, tuyên truyền vận động thực hiện sâu rộng phong trào “dân vận khéo” trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức về công tác dân vận của cấp ủy đảng từ xã đến các thôn, xóm đã có bước chuyển biến. Chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền được phát huy, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được nâng lên, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội; phát động các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội”.

anh tin bai
 

Đồng chí: Đặng Đình Vĩnh – Bí thư Đảng ủy  xã Mỹ Hưng phát biểu tại buổi giám sát

Chiều ngày 16/10/2023, Đoàn giám sát làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Phúc. Đảng uỷ đã phổ biến quán triệt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính,… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp uỷ, hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận. Hoạt động của Khối dân vận đã được phát huy, chỉ đạo đổi mới hoạt động công tác dân vận, nắm bắt tình hình tình hình nhân dân, việc giám sát, kiểm tra và bước đầu đi vào nền nếp.

anh tin bai
 

Đồng chí: Bùi Văn Toản – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Phúc phát biểu tại buổi giám sát

Tại 02 đơn vị được giám sát Đoàn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác dân vận như: Việc xây dựng, ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị, các chương trình phối hợp chưa được quan tâm; việc chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “dân vận khéo” còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng.

anh tin bai
anh tin bai

Các đồng chí thảo luận tại buổi giám sát

 Tại biểu làm việc tại Đảng bộ xã Mỹ Hưng, Mỹ Phúc. Đồng chí Hoàng Thế Hòe - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các văn bản về công tác dân vận và đề nghị 02 đơn vị thực hiện Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị và phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận của Đảng, trọng tâm là Kết luận 43/KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU, ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 106-QĐ/HU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc “Ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 18/8/20222 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 08/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.  Đảng ủy xã xây dựng Quy chế dân vận của hệ thống chính trị của cấp mình; Xây dựng chương trình phối hợp giữa UBND xã, các ngành, theo giai đoạn, xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính, tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch trong các lĩnh vực. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội  phát huy vai  trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Ban Dân vận Huyện ủy.

 

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang