image advertisement
anh tin bai
anh tin baiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và các Ban chỉ đạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 592

Chiều ngày 23/12/2022, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và các Ban chỉ đạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

anh tin bai
anh tin bai

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Ngọc Vũ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Hoàng Thế Hòe – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Tuy còn nhiều khó khăn ảnh hưởng nhưng các tầng lớp nhân nhân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác phòng, chống dịch vừa nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vân – Phó Trưởng Ban dân vận huyện ủy tóm tắt báo cáo

  Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó trưởng Ban Dân vận báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo của các Ban chỉ đạo đã gửi trước để các đại biểu tự nghiên cứu. Tại hội nghị có nhiều ý kiến tham luận đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm dân vận hay đồng thời cũng nêu lên những khó khăn đã gặp phải trong năm 2022.

anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai


anh tin bai

Các ý kiến tham luận

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Quốc Lập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng 02 Ban chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của hệ thống dân vận đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, các đơn vị cụ thể hóa, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình; chủ động tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề mà Nhân dân quan tâm bức xúc; tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức đối thoại với nhân dân.

anh tin bai

Đ/c Ngô Ngọc Vũ – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

anh tin bai

Đ/c Hoàng Thế Hòe – TVHU, Trưởng Ban Dân vận kết luận hội nghị

   Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. Kết luận tại Hội nghị đồng chí Hoàng Thế Hòe - TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện nêu rõ năm 2023  đề nghị hệ thống dân vận toàn huyện ngoài các nhiệm vụ năm 2023 đã nêu trong báo cáo, cần tập trung bám sát thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

(1).Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp về công tác dân vận ; (2). Tham mưu cho các cấp nâng cao hiệu quả triển khai công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; (3). Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/HU ngày 07/6/2022 vê tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tôn giáo; (4). Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hằng năm đăng ký, công nhận, sơ kết, biểu dương khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; (5) Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị  - xã hội tiếp tục đổi mới  nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động các tâng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong BTHT, GPMB thực hiện các dự án tạo sự đồng thuận; (6) Tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động của các Ban chỉ đạo.

Trên cơ sở định hướng của Ban Dân vận Huyện ủy và các Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; BCĐ chương trình PHHĐ giữa Ban chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện, đề nghị Khối Dân vận cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận và các BCĐ đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

Ban Dân vận Huyện ủy Mỹ Lộc

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang