image advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 15 006
  • Tất cả: 2379018
CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN
Lượt xem: 303
CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN
 

 

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN - ĐƠN VỊ HUYỆN MỸ LỘC

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch.

 Chức năng, nhiệm vụ chính: 

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

               

          Nguyễn Văn Lương Trưởng phòng Nữ 0915087387 nguyenvanluongtckh@namdinh.gov.vn
Hoàng Thị Thanh Xuân Phó trưởng phòng Nữ 0944568764 hoangthithanhxuan@namdinh.gov.vn
Nguyễn Văn Thắng Văn thư Nữ 0979477146 nguyenvanthang@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Nữ 0947471915 nguyenthihonghanh@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Hương Sen Chuyên viên Nữ 0914654327 nguyenthihuongsen@namdinh.gov.vn
Trần Minh Tuyến Chuyên viên Nữ 0912117583 tranminhtuyen@namdinh.gov.vn

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

Nguyễn Thị Lệ Trưởng phòng Nữ 0915301675 0 nguyenthile@namdinh.gov.vn
Trần Đức Thanh Phó trưởng phòng Nam 28/12/1971 0888901929 tranducthanh@namdinh.gov.vn
Lã Đình Nghiệp Văn thư Nam 0818230790 0 ladinhnghiep@namdinh.gov.vn
Trần Thị Hoài Thu Văn thư Nữ 0914918023 0 tranthihoaithu@namdinh.gov.vn
 
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

Nguyễn Thị Vân Anh Phó trưởng phòng Nữ 0912130779 0912130779 nguyenthivananh@namdinh.gov.vn
Hà Thị Cúc Phó bí thư Nữ 0916811069 hathicuc@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Long Vân Phó trưởng phòng Nữ 0919028884 0 nguyenthilongvan@namdinh.gov.vn
Trần Xuân Tình Trưởng phòng Nam 24/01/1982 0946823606 0 tranxuantinh@namdinh.gov.vn
Trần Duy Thức Văn thư Nữ 0912558876 0 tranduythuc@namdinh.gov.vn
Bùi Nam Trung Chuyên viên Nam 29/11/1982 0913722682 buinamtrung1982@gmail.com
Lê Văn Dũng Chuyên viên Nam 17/05/1980 0918508997 0 lvdung.pgdml@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên viên Nữ 0912161296 nguyenthithuhuong@namdinh.gov.vn
Nguyễn Xuân Thịnh Chuyên viên Nam 0943400771 nguyenxuanthinh@namdinh.gov.vn
Trần Quang Tú Chuyên viên Nam 11/07/1976 0946786457 tranquangtu@namdinh.gov.vn
Trần Văn Hoan Chuyên viên Nam 30/01/1980 0948544002 tranvanhoan@namdinh.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đặng Văn Mịch Trưởng phòng Nữ 0914790199 dangvanmich@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Bình Phó trưởng phòng Nữ 0917840298 0 nguyenthibinh@namdinh.gov.vn
Đinh Thị Hiển Văn thư Nữ 0888693898 dinhthihien@namdinh.gov.vn
Đoàn Quốc Trung Chuyên viên Nữ 0915304207 doanquoctrung@namdinh.gov.vn
Trần Thanh Lâm Chuyên viên Nữ 0912284110 tranthanhlam@namdinh.gov.vn

 

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm;dậy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 
Trần Ngọc Ánh Trưởng phòng Nam 20/08/1973 0913384737 tranngocanh@namdinh.gov.vn
Bùi Hương Giang Phó trưởng phòng Nữ 0912842669 0 buihuonggiang@namdinh.gov.vn
Chu Thị Thanh Hoa Chuyên viên Nữ 0946889864 chuthithanhhoa@namdinh.gov.vn
Mai Thị Hồng Văn thư Nữ 06/05/1985 0912900708 0 maithihong@namdinh.gov.vn
An Thị Hà Lĩnh Chuyên viên Nữ 0914075941 anthihalinh@namdinh.gov.vn
Trần Văn Tiến Chuyên viên Nữ 0942987599 tranvantien@namdinh.gov.vn
6. Phòng Tư Pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.     

Trần Cao Sơn Phó trưởng phòng Nữ 0912842327 0 trancaoson@namdinh.gov.vn
Đồng Thị Nhung Chuyên viên Nữ 0944042651 dongthinhung@namdinh.gov.vn
Đặng Văn Ba Chuyên viên Nam 0889313299 0

dangvanba@namdinh.gov.vn

 

7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

Phạm Văn Bẩy Trưởng phòng Nữ 0888978678 phamvanbay@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Phó trưởng phòng Nữ 0941706687 nguyenthithanhtuyen@namdinh.gov.vn
Đặng Thị Hiền Văn thư Nữ 0912693828 0 dangthihien@namdinh.gov.vn
Ngô Thị Huyền Chuyên viên Nữ 0984054787 ngothihuyen@namdinh.gov.vn

8. Phòng Y tế

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.


 

Trần Thị Thu Thủy Trưởng phòng Nữ 0915317319 1 tranthithuthuy@namdinh.gov.vn
Bùi Thị Thanh Phó trưởng phòng Nữ 0912057396 buithithanh@namdinh.gov.vn
Trần Thị Hoài Chuyên viên Nữ 0943960428 tranthihoai@namdinh.gov.vn

9. Thanh tra huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

 

Nguyễn Thị Huệ Phó Chánh Văn phòng Nữ 0947714782 0 nguyenthihue@namdinh.gov.vn
Đỗ Thị Nguyệt Văn thư Nữ 0912010825 0912010825 dothinguyet@namdinh.gov.vn
Đoàn Văn Phát Chuyên viên Nam 22/09/1992 0912919962 doanvanphat@namdinh.gov.vn
Đặng Vũ Hòa Chuyên viên Nam 17/07/1992 0941658692 dvhoadvhoa@gmail.com
Hoàng Trung Tâm Chuyên viên Nữ 0912273182 hoangtrungtam@namdinh.gov.vn
Hoàng Thanh Bình Chuyên viên Nữ 0912207961 hoangthanhbinh@namdinh.gov.vn
Lê Văn Sỹ Chuyên viên Nữ 0915304238 levansy@namdinh.gov.vn
Phan Thanh Hương Chuyên viên Nữ 0916150864 phanthanhhuong@namdinh.gov.vn
Trần Hồng Cường Chuyên viên Nữ 0834443767 tranhongcuong@namdinh.gov.vn
Trần Thị Hồng Nết Chuyên viên Nữ 0913727387 tranthihongnet@namdinh.gov.vn

11. Phòng Nội vụ:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen.

 

Nguyễn Văn Hoàn Trưởng phòng Nữ 0912107516 nguyenvanhoan@namdinh.gov.vn
Nguyễn Đức Vũ Phó trưởng phòng Nữ 0916135196 nguyenducvu@namdinh.gov.vn
Đào Bảo Ngọc Văn thư Nữ 05/01/1992 0829511992 0 daobaongoc@namdinh.gov.vn
Nguyền Thị Nhài Chuyên viên Nữ 0834554388 nguyenthinhai@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên Nữ 0911621955 0 nguyenthuhang@namdinh.gov.vn

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

 

Đặng Ngọc Nhiệm Phó trưởng phòng Nữ 0912695180 0 dangngocnhiem@namdinh.gov.vn
Đặng Bá Việt Phó phòng Nữ 0947599446 dangbaviet@namdinh.gov.vn
Bùi Thị Lan Anh Văn thư Nữ 0917256199 0 buithilananh@namdinh.gov.vn
Lê Thị Thành Chuyên viên Nữ 0917256199 lethithanh@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Duyên Chuyên viên Nữ 0973355867 nguyenthithuduyen@namdinh.gov.vn
Trần Trọng Hưng Chuyên viên Nữ 0984453686 trantronghung@namdinh.gov.vn

13. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

 

Đặng Thị Thanh Thao Phó giám đốc Nữ 0914453436 dangthithanhthao@namdinh.gov.vn
Vũ Đức Luyện Văn thư Nam 13/11/1993 0852751855 vuducluyen@namdinh.gov.vn
Hoàng Thị Thu Chuyên viên Nữ 0934202388 hoangthithu@namdinh.gov.vn
Lê Thị Thạnh Mỹ Chuyên viên Nữ 000000000 lethithanhmy@namdinh.gov.vn
Ngô Thùy Dung Chuyên viên Nữ 0936191204 ngothuydung@namdinh.gov.vn
Nguyễn Trung Tính Chuyên viên Nữ 0378219760 nguyentrungtinh@namdinh.gov.vn
Trần Thị Thu Hà Chuyên viên Nữ 0823769766 tranthithuha@namdinh.gov.vn
Triệu Thị Lan Anh Chuyên viên Nữ 0988976389 trieuthilananh@namdinh.gov.vn

15. Ban Quản lý Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

 

Nguyễn Hữu Tiệp Phó Giám đốc phụ trách Nam 18/09/1982 0912366615 0 nguyenhuutiep@namdinh.gov.vn
Hoàng Thị Lan Hương Văn thư Nữ 0352392996 hoangthilanhuong.mlc@namdinh.gov.vn
Vũ Đình Luân Chuyên viên Nam 0971480891 vudinhluan@namdinh.gov.vn
Đặng Mạnh Thắng Chuyên viên Nam 31/05/1993 0858708693 dangmanhthang@namdinh.gov.vn
Đặng Quang Hưng Chuyên viên Nam 0 dangquanghung.mlc@namdinh.gov.vn
Đỗ Trung Dong Chuyên viên Nam 0986944768 dotrungdong@namdinh.gov.vn
Nguyễn Ngọc Cương Nhân viên Nam 26/07/1983 0919832001 nguyenngoccuong@namdinh.gov.vn
Nguyễn Quang Huy Chuyên viên Nam 0914844344 nguyenquanghuy.mlc@namdinh.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Chuyên viên Nam 0826906996 nguyenthanhbinh@namdinh.gov.vn
Trần Đình Tuấn Chuyên viên Nam 30/01/1989 0917912588 1 trandinhtuan@namdinh.gov.vn
Trần Thị Ngọc Chuyên viên Nữ 0943656298 0 tranthingoc@namdinh.gov.vn

16. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Nam Định, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

 

rần Việt Khoa Giám đốc Nam 0943921744 0 tranvietkhoa@namdinh.gov.vn
Lê Trường Giang Phó giám đốc Nam 0915645745 0 letruonggiang@namdinh.gov.vn
Trần Thị Tuyết Hạnh Phó giám đốc Nữ 0944558168 0 tranthituyethanh@namdinh.gov.vn
Nguyễn Tuấn Khanh Văn thư Nam 13/12/1987 0973310115 nguyentuankhanh@namdinh.gov.vn
Đặng Mỹ Ly Chuyên viên Nữ 0912018373 dangmyly@namdinh.gov.vn
Đỗ Thị Hoa Chuyên viên Nữ 0946788138 dothihoa@namdinh.gov.vn
Nguyễn Văn Công Chuyên viên Nữ 0986720638 nguyenvancong@namdinh.gov.vn
Trần Duy Hưng Chuyên viên Nữ 0912850820 tranduyhung@namdinh.gov.vn
Trần Song An Chuyên viên Nữ 0916071784 transongan@namdinh.gov.vn
Trần Thị Cẩm Vân Chuyên viên Nữ 0948516351 tranthicamvan@namdinh.gov.vn
Tin khác
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang