Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
139/NQ-HĐND 25/08/2017 Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 1295
Tải về 109
1022/2016/QĐ-UBND 13/04/2016 Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 699
Tải về 12
1695/QĐ-UBND 14/07/2015 QĐ số 1695/QĐ-UBND v/v thu hồi đất hộ ông Vũ Trung Kiên để thực hiện DA đầu tư xây dựng cầu Tân Phong tại xã Mỹ Tân
Lượt xem: 570
Tải về 1
1694/QĐ-UBND 14/07/2015 QĐ số 1694/QĐ-UBND v/v thu hồi đất hộ ông Trần Văn Phi để thực hiện Da đầu tư xây dựng cầu Tân Phong tại xã Mỹ Tân
Lượt xem: 575
Tải về 1
1660/QĐ-UBND 14/07/2015 QĐ số 1660/QĐ-UBND v/v phê duyệt PA BTHT TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Da đầu tư xây dựng cầu Tân Phong tại xã Mỹ Tân hộ ông Trần Văn Thủy
Lượt xem: 563
Tải về 2
762/QĐ-UBND 08/05/2015 QĐ 762/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia - Đặng Thị Mền - Mỹ Hưng
Lượt xem: 564
Tải về 3
761/QĐ-UBND 08/05/2015 QĐ 761/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia - Đặng Văn Kiệm (Ngần) - Mỹ Hưng
Lượt xem: 576
Tải về 0
760/QĐ-UBND 08/05/2015 QĐ 760/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia - Đặng Đình Hưng - Mỹ Hưng
Lượt xem: 608
Tải về 0
759/QĐ-UBND 08/05/2015 QĐ 759/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia - Đặng Văn Đầm - Mỹ Hưng
Lượt xem: 579
Tải về 0
758/QĐ-UBND 08/05/2015 QĐ 758/QĐ-UBND v/v thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia - Đặng Thị Cấn - Mỹ Hưng
Lượt xem: 562
Tải về 0
123
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định