Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4137/QĐ-UBND 14/10/2021 Quyết định vv ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 33
Tải về 0
3767/KH-UBND 08/09/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú
Lượt xem: 76
Tải về 3
3448/TB-UBND 13/08/2021 Thông báo Công khai Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 140
Tải về 5
3448/TB-UBND 13/08/2021 Thông báo Công khai Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 111
Tải về 1
3413/QĐ-UBND 10/08/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Mỹ Lộc khóa , nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 90
Tải về 4
3390/UBND-TCKH 06/08/2021 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 92
Tải về 8
3342/HD-UBND 02/08/2021 Hướng dẫn Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 151
Tải về 17
3181/UBND-LĐTBXH 23/07/2021 Các văn bản liên quan đến các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid-19
Lượt xem: 88
Tải về 4
3203/UBND-KTHT 21/07/2021 V/v hướng dẫn cấp thẻ nhận diện cho phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lượt xem: 76
Tải về 4
3219/TB-UBND 21/07/2021 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 125
Tải về 9
12345678910
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định