Thông báo Công khai Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc
Số ký hiệu văn bản 3448/TB-UBND
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Công khai Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mỹ Lộc
Hình thức văn bản Công Văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Thong_bao bo sung KHSD_dat_nam_2021.pdf
Bieu cong khai.pdf
QĐ tinh.pdf
Quyet dinh.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định