V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3390/UBND-TCKH
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày hiệu lực 06/08/2021
Trích yếu nội dung V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Công Văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3390.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định