Hướng dẫn Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 3342/HD-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Phòng chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công Văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3342.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định