Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc năm 2014
Số ký hiệu văn bản 5
Ngày ban hành 26/09/2014
Ngày hiệu lực 26/09/2014
Trích yếu nội dung Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển công chức xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc năm 2014
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm img_0001_new-du-dk-.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang