Công văn về việc tập trung các nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm và công tác tổ chức Lễ hội 2024
Số ký hiệu văn bản 432/UBND-VP
Ngày ban hành 07/02/2024
Ngày hiệu lực 07/02/2024
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung các nhiệm vụ trọng tâm 02 tháng đầu năm và công tác tổ chức Lễ hội 2024
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong-van-ve-viec-tap-trung-cac-nhiem-vu-trong-tam-02-thang-dau-nam-va-cong-tac-to-chuc-Le-hoi-2024-1-1-.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang