Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
Số ký hiệu văn bản 336/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/01/2024
Ngày hiệu lực 25/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong-van-chi-dao-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-12-cua-Tinh-1-1-.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang