V/v tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Số ký hiệu văn bản 4625/UBND-VP
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung V/v tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Cong-van-to-chuc-danh-gia-viec-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang