Cv thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU của Huyện ủy Mỹ Lộc về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 1136/UBND-VP
Ngày ban hành 16/03/2023
Ngày hiệu lực 16/03/2023
Trích yếu nội dung Cv thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU của Huyện ủy Mỹ Lộc về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực NN&PT NT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1136.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang