V/v đăng ký nhu cầu tập huấn kỹnăng sốvà năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn, trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 3831/UBND-VHTT
Ngày ban hành 26/09/2022
Ngày hiệu lực 26/09/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng ký nhu cầu tập huấn kỹnăng sốvà năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn, trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công Văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3831.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang