V/v đôn đốc xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp của hộ gia đình,cá nhân theo Kết luận số 43-KL/TU và Kế hoạch số 95/KH-UBND
Số ký hiệu văn bản 2497/UBND-TNMT
Ngày ban hành 18/06/2022
Ngày hiệu lực 18/06/2022
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp của hộ gia đình,cá nhân theo Kết luận số 43-KL/TU và Kế hoạch số 95/KH-UBND
Hình thức văn bản Công Văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2497.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228) 3810724; Fax: (0228) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch UBND huyện
Designed by VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang