Lượt xem: 753
tranh, ảnh tuyên truyền cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021
vh.pdfCơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện