Lượt xem: 452
CV53 của Sở VHTTDL vv kiểm tra công tác ql và tc lễ hội 2016
CV53 của Sở VHTTDL vv kiểm tra công tác ql và tc lễ hội 2016.pdf
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Lộc - huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0350) 3810724; Fax: (0350) 3810764 . 
Email: ubndmyloc@namdinh.gov.vn .
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện